Dekaanien ja koulutusdekaanien haku käynnissä 12.9.2021 saakka

Oulun yliopisto hakee dekaaneja eli tiedekuntien johtajia kahdeksaan tiedekuntaan 1.1.2022 alkavalle nelivuotiskaudelle. Dekaanien ja koulutusdekaanien tehtävät ovat haettavissa 12.9.2021 saakka.

Tarkemmat tiedot tehtävistä, valintakriteereistä ja hakuohjeista ovat saatavilla tiedekuntakohtaisista ilmoituksista Oulun yliopiston avoimet työpaikat -sivulta.

Dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekuntaa yliopiston hallituksen ja rehtorin määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Dekaani vastaa tiedekunnan strategisesta ja operatiivisesta suunnittelusta ja tiedekunnan toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudesta yliopiston rehtorille ja toimii tiedekuntahallituksen puheenjohtajana. Oulun yliopiston johtosäännön mukaan dekaanin tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito.

Koulutusdekaani vastaa tiedekunnan koulutuksesta ja sen tuloksellisuudesta sekä muista yliopiston koulutuksen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä. Koulutusdekaani toimii varadekaanina. Oulun yliopiston johtosäännön mukaan koulutusdekaanin tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito.

Yliopiston johtosäännön 12 § mukaan rehtori nimeää dekaanin ja koulutusdekaanin tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä tiedekuntaa kuultuaan.

Viimeksi päivitetty: 20.8.2021