Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden ensimmäinen vuosi tarjosi työelämälähtöisiä jaksoja ja joustavan oppimisympäristön

Kaupan liiton koordinoiman ja Jyväskylän yliopiston, LUT-yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston toteuttaman digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden ensimmäinen vuosi on nyt loppusuoralla. Opintokokonaisuus on tarjonnut ajankohtaisen kokonaiskuvan digitalisaation muokkaamasta kaupan alasta usealle tutkinto- ja avoimen yliopiston opiskelijalle.

Syksyllä 2021 käynnistynyt Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus on vastaus nopeasti muuttuvan kaupan toimialan tarpeisiin. Kyseessä on ainutlaatuinen kokonaisuus, jota voivat hyödyntää kauppatieteellisen koulutusalan ja soveltuvien alojen tutkinto-opiskelijat yhteistyöyliopistoissa. Myös kaupan alan ammattilaiset voivat täydentää digitaalisen kaupan osaamistaan suorittamalla opintokokonaisuuden opintoja.

Opintokokonaisuuden ensimmäinen pilotointivuosi on loppusuoralla. Opiskelijoiden palautteet ja innokkuus ilmoittautua, mutta myös suorittaa jaksot loppuun saakka kertovat onnistuneesta kokonaisuudesta.

”Kokemukset kokonaisuudesta ovat olleet positiivisia niin opiskelijoiden kuin projektiryhmänkin näkökulmasta. Opintokokonaisuus pyörähtää käyntiin taas tulevana syksynä ja tällä hetkellä teemme yhdessä töitä kokonaisuuden kehittämiseksi entistä toimivammaksi”, Kaupan liiton koulutussuunnittelija Moona Naakka kertoo.

Opiskelijoiden palautteissa jaksoja kehuttiin mielenkiintoisiksi, työelämää tukeviksi, monipuolisiksi ja innostaviksi. Erityiskiitosta tuli joustavista ilmoittautumismahdollisuuksista ja suoritustavoista, jotka mahdollistivat jaksojen suorittamisen myös työssäkäynnin ja muiden opintojen ohella. Kokonaisuus muodostuu kuudesta opintojaksosta ja harjoittelujaksosta. Ensimmäiset harjoittelujaksot ovat parhaillaan käynnissä.

Kurssien uusi ja monipuolinen sisältö houkutteli opiskelijoita eri taustoista

Opintokokonaisuus julkaistiin kesäkuussa 2021 ja käynnistettiin syyskuussa LUT-yliopiston tarjoamalla opintojaksolla Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla.

”Opintojaksomme oli koko opintokokonaisuuden ensimmäinen. Alkusäätöjen jälkeen asiat alkoivat sujua kuitenkin hyvin jouhevasti, vaikka opiskelijoilla oli hyvin erilaiset taustat ja tietämys yliopisto-opinnoista”, LUTin kokonaisuuden vastuuopettaja Sirpa Multaharju toteaa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta -opintojakson vastuuopettaja, tutkijatohtori Timo Pohjosenperä kertoo jakson toteuttamisen ensimmäistä kertaa uudelle kohderyhmälle etätoteutuksena vaatineen paljon tekemistä, mutta kurssipalautteenkin perusteella työ näyttää kannattaneen.

”Ensi vuoden toteutuksessa voidaan siten hyödyntää toimivaa kurssisuunnitelmaa ja keskittyä pitämään luentojen sisällöt ajankohtaisina alati muutoksessa olevan kaupan alan uusia tuulia heijastaen”, Pohjosenperä sanoo.

Opintokokonaisuuden suoritusmäärät vaihtelivat ensimmäisenä pilotointivuotena jaksoittain 31 ja 89 opiskelijan välillä. Jyväskylän yliopiston tarjoaman Digitalisoituva kauppa -kurssin suoritti lähes 70 opiskelijaa.

”Kurssi oli heti ensimmäisenä toteutuskertanaan opiskelijoiden ylistämä. Saamamme kurssipalautteen valossa kaupan digitalisoitumista käsittelevää jaksoamme pidettiin erinomaisesti toteutettuna, ja siinä yhdistyi teoriaa ja käytäntöä. Odotamme innolla ensi vuoden kurssin toteutusta”, Jyväskylän yliopiston professori Heikki Karjaluoto iloitsee.

Myös Lappeenrannassa vastaanotettu palaute oli hyvin myönteistä:

”Kurssipalautteessaan opiskelijat luonnehtivat opintojaksoa ennen kaikkea työelämää tukevaksi ja myös mielenkiintoiseksi, monipuoliseksi ja informatiiviseksi. Opintojakson toteuttaminen täysin verkkopohjaisena oli koettu joustavaksi ja siten mahdollistaneen opiskelun hyvin myös työssäkäynnin ja muiden opintojen ohella”, Multaharju toteaa.

Itä-Suomen yliopiston tarjoamalla Sales and Buyer Behavior in Retailing -kurssilla paneuduttiin muun muassa yritys- ja kuluttajamarkkinoilla tapahtuvan myynnin ja ostamisen ominaispiirteisiin ja eroihin. Tarkastelussa oli mukana myös kansainvälisyyden mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Tämänkin kurssin suoritti noin 70 opiskelijaa.

“Kurssi toteutettiin itsenäisenä verkkokurssina ja se on saanut kiitosta opiskelijoille tarjotuista joustavista ilmoittautumismahdollisuuksista ja suoritustavoista.” Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Helen Reijonen kertoo.

Opintojaksot tukevat vahvasti työelämän tarpeita

LUT-yliopiston tarjoama Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla -kurssi antaa opiskelijoille perusymmärryksen yrityksen hankintatoimesta erityisesti kaupan alan näkökulmasta.

”Hankintatoimen rooli kaupan toiminnassa on korostunut entisestään. Yritysten on pystyttävä vastaaman esimerkiksi vastuullisuuden varmistamiseen liittyviin haasteisiin ja reagoitava mahdollisiin riskeihin, jotka erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana ovat korostuneet merkittävästi. Kurssillamme huomioidaan juurikin nämä näkökulmat.” LUTin hankintatoimen professori Anni-Kaisa Kähkönen kertoo.

Opintokokonaisuuden kurssit on otettu hyvin vastaan myös Tampereella:

”On ollut palkitsevaa nähdä, miten innostuneesti opiskelijat ovat ottaneet työelämälähtöiset ja hyvin ajan hengessä kiinni olevat kurssit vastaan. Opintokokonaisuus on tarjonnut mahdollisuuden myös oman osaamisen kehittämiseen erityisesti verkkopedagogiikan osalta”, toteaa Tampereen yliopiston palvelujen ja kaupan apulaisprofessori Elina Närvänen.

Tampereen yliopiston tarjoama Brand Experience in Retailing -jakso oli muodoltaan itsenäinen verkkokurssi, jossa opiskelijalla oli vapaus ja vastuu päättää itse, milloin katsoo luentovideot ja tekee kurssitehtävät useamman kuukauden aikavälillä. Tätä jaksoa kehuttiin erityisesti hyvälaatuisista opetusmateriaaleista (esim. casevideot) ja joustavuudesta.

Digitaalinen kauppa käytännössä -jaksolla taas opetus striimattiin Tampereelta muualla oleville opiskelijoille ja kurssipäivät olivat intensiivipäiviä. Kurssin vetäjänä toimi kotimaisen verkkokaupan vahva vaikuttaja ja digitaalisen kaupan asiantuntija Leevi Parsama. Jaksoa kehuttiin innostavista luennoista, keskusteluista, yritysvierailijoista ja leikkimielisestä Shark Tank -päivästä.

Itä-Suomen yliopistossa digitaalisen kaupan opintokokonaisuus kiinnostaa erityisesti kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineopiskelijoita Joensuussa ja Kuopiossa:

”Opiskelen pääaineenani kansainvälistä vähittäiskauppaa ja sivuaineekseni valitsin digitaalisen kaupan. Molemmat ovat juuri voimaan tulleita aineita ja niiden opiskelu tuntuu hyvin mielekkäältä. Pääaineen ja sivuaineen muodostama kokonaisuus vastaa mielestäni hyvin nykypäivän kaupassa tapahtuvaa murrosta, josta olen kiinnostunut”, toteaa toista vuottaan Joensuussa suorittava opiskelija palautteessaan.

Monipuolista ja joustavaa yhteistyötä usean yliopiston välillä

Viiden yliopiston yhteistyön voidaan sanoa saavuttaneen asetetut tavoitteet.

”Opintokokonaisuuden johtoryhmästä tarkasteltuna usean yliopiston yhteistyö on ollut monipuolista ja joustavaa. Opintojaksot ovat tavoittaneet sekä perusopiskelijoita, että kaupan alan ammattilaisia, ja täydentäneet toinen toisiaan, kuten suunniteltiinkin”, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Saila Saraniemi toteaa.

Opintokokonaisuuden kurssit on ollut mahdollista suorittaa etänä, mutta toivottua vuorovaikutustakin on syntynyt.

”Opintojaksomme oli täysin verkkopohjainen, ja olikin mielenkiintoista huomata, kuinka varsinkin avoimen yliopiston väylän kautta tulleet opiskelijat, jotka olivat toisilleen aiemmin täysin tuntemattomia, alkoivat varsin nopeasti verkostoitua keskenään kurssin foorumeilla ja vaihtaa LinkedIn -ym. yhteystietojaan”, LUTin Sirpa Multaharju kertoo.

Onnistumisten lisäksi kokonaisuudessa on myös tunnistettu selkeitä kehittämisen kohteita. Merkittävin on opintohallinnollisten asioiden, kuten ilmoittautumisten ja opintosuoritusten ketteryys.

‘’Teemme jatkuvasti töitä opintohallinnon sujuvoittamiseksi opiskelijoille. Viiden yliopiston opintojärjestelmien ja prosessien yhteensovittaminen on välillä haastavaa, mutta olemme jo päässeet hienosti yhdessä kohti ketterämpää toteutusta. Opiskelijapalautteiden mukaan opintokokonaisuuden verkkosivut ovat toimineet loistavana tiedottamisen ja tiedon kokoamisen paikkana’’, koulutussuunnittelija Moona Naakka sanoo.

Saraniemi suuntaa katseensa tulevaisuuteen:

”Digitaalisuus opintokokonaisuuden ytimenä edellyttää jatkossakin tutkimuksen ja työelämän tiivistä vuoropuhelua ajan hermolla pysymiseksi, minkä tämä yhteistyömuoto erinomaisesti mahdollistaa.”

Opintokokonaisuus pyörähtää taas käyntiin syksyllä 2022 – uudet ilmoittautumis- ja toteutusaikataulut löytyvät kokonaisuuden verkkosivuilta. Tervetuloa oppimaan!

Tutustu tulevan lukuvuoden kokonaisuuteen >>>

Lue digitaalisen kaupan opiskelijatarinoita >>>

Alkuperäinen uutinen julkaistiin digitaalinenkauppa.fi -sivustolla 13.6.2022 klo 9:00.

Viimeksi päivitetty: 13.6.2022