Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus tarjolla ensimmäistä kertaa

Viisi suomalaista yliopistoa tarjoavat yhteistyössä Kaupan liiton kanssa uuden Digitaalisen kaupan sivuainekokonaisuuden lukuvuonna 2021–2022. Se sopii esimerkiksi sivuaineeksi teknillisen tiedekunnan sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijoille.

Kaupan ala on merkittävä työllistäjä ja keskeinen elinkeinoelämän toimiala Suomessa. Se tarjoaa monipuolisia työtehtäviä myös teknillisten alojen opiskelijoille, etenkin yhä kasvavan digitalisoitumisen myötä.Verkko-opintoina toteutettava Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus (27–39 op) pyrkii vahvistamaan suomalaista kaupan alan osaamista täysin uudella tavalla. Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus tarjoaa kokonaiskuvan digitaalisesta kaupasta ja kaupan toimialan merkittävästä murroksesta. Opintojaksoilla perehdytään digitaaliseen kauppaan kokonaisvaltaisesti hankinnasta ja logistiikasta asiakkaiden käyttäytymiseen, brändiin ja digitaaliseen markkinointiin.Verkko-opintokokonaisuus mahdollistaa opiskelun monitieteisessä ja yliopistojen rajat ylittävässä ympäristössä. Se on tarkoitettu mukana olevien viiden yliopiston tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyvän harjoittelun kautta pääset tutustumaan käytännössä kaupan alan tarjoamiin työmahdollisuuksiin sekä muodostamaan työelämäverkostoja.Ilmoittautuminen seuraavalle opintojaksolle on avautunut 1.10. Oulun yliopiston tutkinto-opiskelija ilmoittautuu kurssille 724851A Sales and buyer behavior in retailing WebOodissa 1.-15.10.2021. Järjestelmänvaihdoksen vuoksi ilmoittautumisiin tulee tämän jälkeen tauko. Ilmoittautuminen avautuu uudestaan Pepissä ajalle 1.12.2021-14.3.2022.Katso lisätietoja opintojaksosta ja ilmoittautumisesta digitaalinenkauppa.fi -sivustolta.

Viimeksi päivitetty: 5.10.2021