Digitaaliset työkalut yritysten digi- ja kasvuvalmiuden sekä yrittävän kulttuurin itsearviointiin

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on tuottanut tutkimuksen pohjalta digitaalisia työkaluja yrittäjien, yrityspalveluorganisaatioiden ja oppilaitosten käyttöön yhteistyössä useiden kumppaneiden kanssa.

Kasvuntukena-sivusto tarjoaa kolme itsearviointitestiä yritysten nykytilan sekä digi- ja kasvuvalmiuksien arviointiin. Testit perustuvat Oulun yliopiston tekemiin tutkimuksiin ja niiden kehittämisessä on hyödynnetty yrityksiltä ja elinkeinoelämän asiantuntijoilta kerättyä tietoa.

Kasvukyvykkyystestin avulla saa tietoa yrityksen nykyisestä kasvukyvyykkyydestä ja kehityskohteista sekä käytännön vinkkejä kasvukyvykkyyden kehittämiseksi. Digivalmiustestin tekeminen antaa tietoa yrityksen digitaalisen valmiuden nykytilasta ja siihen liittyvistä kehityskohteista. Lisäksi tekijä saa käytännön vinkkejä digitaalisen valmiuden kehittämiseksi. Kasvunhallintatesti antaa tietoa yrityksen nykyisestä kasvuvaiheesta, kehittämismahdollisuuksista ja tietoa kasvunhallinnan tueksi.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on tuottanut testit osana EAKR-rahoitteista SoloENTRE ja yrittävä kulttuuri -hanketta yhteistyökumppaneiden kanssa. Kasvunhallinnan testiä on kehitetty lisäksi yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa ESR-rahoitteisessa Kasvun Kartta -hankkeessa.

Testit löytyvät osoitteessa kasvavayritys.fi

Oppilaitoksille arviointityökalu yrittäjyyskasvatuksen ja yrittävän kulttuurin kehittämiseen

Yrittavä kulttuuri -sivusto kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen keskeiset tavoitteet. Niiden pohjalta on rakennettu yrittävän kulttuurin itsearviointitesti, joka perustuu tutkimukseen, valtakunnallisiin yrittäjyyslinjauksiin ja alueellisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin.

Yrittävän kulttuurin itesearviointitestin tekeminen antaa tietoa oppilaitoksen yrittävän kulttuurin rakentumisesta ja yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta. Tulokset saa vertailuna muihin oppilaitoksiin. Itsearviointitestin tekijä saa myös käytännön vinkkejä, joilla voidaan tukea oppilaitoksen yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on tuottanut testit osana EAKR-rahoitteista SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanketta. Sisällön kehittämisessä ovat olleet mukana YES ry, YES-verkosto, Centria, OAMK, Koulutuskeskus Brahe, Koulutuskeskus JEDU, OSAO, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä alueelliset yrityspalvelut. Oppimateriaalien näkökulmasta sisältöä ovat kommentoineet myös Talous ja nuoret TAT ja Nuori Yrittäjyys ry.

Testi löytyy osoittessa yrittavakulttuuri.fi

Viimeksi päivitetty: 31.8.2021