Eläketurvakeskuksen Pro gradu -palkinto kauppakorkeakoulun alumnille

Eläketurvakeskuksen vuotuinen tunnustuspalkinto vuoden 2020 pro gradu -tutkielmalle on myönnetty Oulun ylipiston kauppakorkeakoulusta valmistuneelle Jonathan Strömbergille. Strömberg tarkasteli taloustieteen alan gradussaan työeläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä vertailemalla Suomen, Alankomaiden ja Tanskan eläkejärjestelmiä.

Strömbergin tutkielman aihe sai alkunsa kavereiden kanssa vietetystä illasta, jonka aikana tuli puheeksi, onko Suomen eläkejärjestelmä hyvä vai huono. Strömberg päätti ottaa asiasta selvää. Tutkielmassaan hän vertaa Suomen eläkejärjestelmää Alankomaihin ja Tanskaan, joita pidetään eläketurvan kärkimaina.

Strömbergin arvion mukaan Suomen eläkejärjestelmä on melko hyvä mutta muutoksiakin kaivataan. Parannuskohteiksi hän mainitsee muun muassa työllisyysasteen nostamisen sekä vakavaraisuussäädösten uudistamisen. Myös eläkemaksun korotus lienee väistämätöntä väestönkehitys huomioon ottaen.

Maksuperusteiseen eläkejärjestelmään Strömberg ei sen sijaan usko.

”Uskon, että meidän tulee pitää toisistamme huolta. Vierastan yhteiskuntaa, jossa pärjäävät vain ne, joilla on varaa maksaa. Mutta korjattavaakin meillä on”, Strömberg toteaa Eläketurvakeskuksen tiedotteessa.

Parannuskohteissa hän ottaisi mallia verrokkimaa Alankomaista. Siellä eläkesijoittajilla on suurempi vapaus ottaa sijoitusriskiä ja järjestelmän kulurakenteet ovat matalammat, jolloin eläkemaksun korotuspaine ei ole yhtä suuri.

Voittajatyö osoittaa laajaa perehtyneisyyttä

Vuoden 2020 kilpailuun osallistuneet Pro gradu -työt arvioi Eläketurvakeskuksen entinen toimitusjohtaja, FT, Jukka Rantala, joka toteaa voittaneesta työstä seuraavaa:

”Strömbergin Pro gradu käsittelee eläkejärjestelmän kannalta olennaista asiakokonaisuutta, ja gradussa ovat esillä tärkeimmät eläkejärjestelmän taloudelliseen kestävyyteen vaikuttavat tekijät. On myös onnistunut valinta, että Suomen vertailumaiksi on otettu Alankomaat ja Tanska, joiden eläkejärjestelmät sijoittuvat useimmissa kansainvälisissä vertailuissa aivan kärkeen. Strömberg on tutustunut aiheeseen laajasti.”

Eläketurvakeskuksen palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradulle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu onnittelee Jonathan Strömbergiä ansiokkaasta opinnäytetyöstä.

Strömbergin gradu yliopiston julkaisuarkistossa

Lue myös: ETK:n tiedote

Viimeksi päivitetty: 1.6.2021