Elinympäristön vihreys kannustaa keski-ikäisiä liikkumaan

Vihreä asuinympäristö kannustaa keski-ikäisiä liikkumaan, osoittaa Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan yhteinen tutkimus. Asuminen vihreässä ympäristössä lisää etenkin kevyttä liikkumista, ja vaikutus on erityisen selvä miehillä.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös sitä, kuinka paljon vihreyttä elinympäristössä tulisi olla, jotta se edistäisi liikkumista. Tulosten perusteella liikkuminen on sitä runsaampaa, mitä vihreämpää ympäristössä on. Tulokset kannustavatkin säilyttämään ja lisäämään luontoympäristöä ja viheralueita asuinalueille.

Tutkittavina oli yhteensä 5 433 vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntynyttä henkilöä, jotka olivat tutkimushetkellä 46-vuotiaita. Suurin osa heistä asui Pohjois-Pohjanmaalla. Päivittäistä liikkumista mitattiin Polar Active -rannemittarilla. Asuinympäristön vihreyden määrää mitattiin paikkatietomenetelmillä (GIS, Geographic Information Systems). Keskeinen menetelmä oli satelliittikuvien perusteella määritetty asuinalueen vihreys.

Tutkimuksessa selvitettiin vihreyden yhteyttä erityisesti kevyeen liikkumiseen, sillä tuoreiden tutkimusten ja uusien liikuntasuositusten mukaan myös kevyellä liikunnalla on terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Myös luontoympäristön tiedetään edistävän terveyttä ja hyvinvointia. Luonnossa liikkuminen laskee verenpainetta, parantaa vastustuskykyä ja virkistää mieltä, minkä lisäksi luonnossa liikkuminen on useimmille vaivatonta. Vaikka luontoympäristöä löytyy usein kotien lähistöltä, sen vaikutuksia ihmisten liikkumiseen ei ole juuri tunnettu.

Liian vähäinen liikkuminen on Suomessa kuten muuallakin maailmassa väestön terveyttä ja kansantaloutta uhkaava tekijä. Väestön liikkumisen edistämiseksi tarvitaan lisää tietoa ja uusia menetelmiä. Nyt julkaistun tutkimuksen tuomaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi asuinalueiden maankäytön suunnittelussa.

Tutkimusjulkaisu: Puhakka, S.; Lankila, T.; Pyky, R.; Kärmeniemi, M.; Niemelä, M.; Kangas, K.; Rusanen, J.; Kangas, M.; Näyhä, S.; Korpelainen, R. Satellite Imaging-Based Residential Greenness and Accelerometry Measured Physical Activity at Midlife—Population-Based Northern Finland Birth Cohort 1966 Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 9202. https://doi.org/10.3390/ijerph17249202

Viimeksi päivitetty: 1.12.2021