Endometrioosi heikentää naisten työkykyä ja lisää sairauspoissaoloja vielä keski-iässä

Endometrioosia eli kohdun limakalvon sirottumatautia sairastavat naiset arvioivat työkykynsä heikommaksi vielä keski-iässä verrattuna naisiin, joilla ei ole elämän aikana todettua endometrioosia. Heillä on myös muita useammin sairauspoissaoloja, osoittaa Oulun yliopiston uusi tutkimus. 
AHandAndSunlight

Endometrioosia sairastavien naisten työkykyä, työllistymistä ja eläköitymistä selvitettiin laajassa väestöpohjaisessa aineistossa. Mukana oli yhteensä 3 835 Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 kuuluvaa naista. Seurantatutkimus kesti kaksi vuotta, naisten ollessa 46–48-vuotiaita.

Naistentautien ja työterveyden asiantuntijoista koostuvan tutkimusryhmän tavoitteena oli selvittää sitä, vaikuttaako endometrioosi naisten työkykyyn vielä hedelmällisen iän loppupuolella. Aiheesta tehdyt aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa nuorempiin, hedelmällisessä iässä oleviin naisiin, ja niissä on huomattu työkyvyn heikentymistä endometrioosia sairastavilla.

Endometrioosi on krooninen gynekologinen sairaus, jota esiintyy noin joka kymmenennellä hedelmällisessä iässä olevalla naisella. Endometrioosin oireet voivat olla hyvin laajamittaisia, ja niihin kuuluu esimerkiksi kuukautiskipuja, alavatsakipuja, suolisto-oireita, lapsettomuutta ja väsymystä. Endometrioosin tiedetään heikentävän merkittävästi naisten elämänlaatua.

Vaikka endometrioosi heikensi naisten työkykyä vielä hedelmällisen iän loppupäässä, se ei kuitenkaan lisännyt työttömyyttä tai varhaista eläköitymistä. Riski työttömyyteen todettiin jopa vähäisemmäksi verrattuna heihin, joilla ei ollut endometrioosia.

”Endometrioosin hoidon tulisi olla kokonaisvaltaista ja myös endometrioosin pitkäaikaisvaikutukset naisten elämään tulisi huomioida. Asianmukainen ja kannustava informaatio on tärkeää. Myös tieto siitä, ettei endometrioosi aiheuta pitkällä aikavälillä työttömyyttä tai varhaisempaa eläköitymistä, voi olla huojentavaa endometrioosia sairastaville”, päätutkijana toiminut Henna Rossi pohtii.

Tutkimus tuo uutta ja merkittävää tietoa endometrioosin aiheuttamista pitkän aikavälin vaikutuksista naisten työkykyyn ja työllistymiseen väestötasolla. Tutkimus on osa Rossin väitöskirjaa, joka tarkastetaan Oulun yliopistossa syyskuussa.

Tutkimusta rahoitti muun muassa Suomen Akatemia.

Tutkimusjulkaisu: The association of endometriosis with work ability and work life participation in late forties and lifelong disability retirement up till age 52 -a Northern Finland Birth Cohort 1966 study. doi.org/10.1111/aogs.14210

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023