Etävastaanotot arkipäiväistyvät lääkärin työssä – digitaitoja vahvistetaan lääketieteen koulutuksessa

Etävastaanottojen voimakas yleistyminen terveydenhuollossa asettaa uusia vaatimuksia lääketieteen perusopetukseen. 

Koronapandemian myötä yhä useampi lääkäri tapaa potilaansa etäyhteyden välityksellä joko videovastaanotolla, chattiyhteydellä tai puhelimitse. Monin paikoin etäpalveluita on lisätty voimakkaasti varsin lyhyessä ajassa.

Etävastaanotot ovat tulleet osaksi terveydenhuollon palveluita pysyvästi, arvioi Oulun yliopiston työelämäprosessori Jarmo Reponen.

”Lääkärin työnkuva on muuttunut ja se on otettava huomioon myös lääketieteen opetuksessa. Tarvitaan kattavaa digiosaamista ja valmistuville lääkäreille konkreettisia työkaluja digitaalisissa ympäristöissä toimimiseen”, Reponen sanoo.

Lääketieteen opiskelijat kokevat etä- ja digitaitojen opiskelun tärkeänä ja toivovat etenkin etävastaanottojen sisällyttämistä opetukseen nykyistä kattavammin.

”Etävastaanottoihin liittyvää käytännön opetusta tulisi ilman muuta sisällyttää opintoihin vielä enemmän”, toteaa Oulun yliopistossa kuudetta vuotta lääkäriksi opiskeleva Nikolas Sinisalo. ”Tällä hetkellä työpaikan perehdytyksellä etävastaanottojen hyödyntämiseen on suuri merkitys. Tulevaisuudessa olisi myös hyvä, että etävastaanoton pitämistä harjoiteltaisiin esimerkiksi osana kliinisen vaiheen opintoja. Oleellista on oppia tunnistamaan tilanteet, jotka voi hoitaa etänä ja toisaalta tilanteet, jotka vaativat potilaan fyysisen käynnin vastaanotolla”, Sinisalo pohtii.

Etävastaanottoihin liittyvää opetusta annetaan Suomen yliopistojen lääketieteen koulutuksessa vielä niukasti, ja aiheeseen liittyvän opetuksen toteutustavat vaihtelevat paljon. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomessa ollaan kuitenkin eturintamassa, sillä muualla maailmassa digitaitoja ja etälääketiedettä opetetaan lääkäreiden koulutuksessa vasta hyvin vähän.

Terveydenhuollon sähköisten työkalujen opetuksessa Oulun yliopisto on ollut edelläkävijä, kun se käynnisti lääkäreille suunnatun e-health-koulutuksen ensimmäisenä Suomessa vuonna 2016.

”Koronapandemian myötä myös muissa yliopistoissa on alettu järjestää etälääketieteen opetusta”, Reponen iloitsee. ”Tähän on vaikuttanut Oulun yliopiston luotsaamassa valtakunnallisessa MEDigi-hankkeessa laaditut e-health-opetusteemat, jotka yhtenäistävät lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutusta kansallisesti erityisesti e-health-opetuksen osalta.”

Koulutustapahtuma nostaa esiin etälääketieteen erityispiirteet

Oulun yliopistosta pian lääkäriksi valmistuvat noin 150 opiskelijaa kokoontuvat torstaina 29. huhtikuuta e-health-koulutustapahtumaan, joka toteutetaan yhteistyössä terveysteknologian ja etälääketieteen yritysten kanssa. Tilaisuudessa ovat tiiviisti mukana myös Oulun ammattikorkeakoulun terveyspalvelualojen opiskelijat. Jo kuudetta kertaa järjestettävä tapahtuma pidetään koronarajoitusten vuoksi viime vuoden tapaan kokonaan etäyhteyksin.

Koulutustapahtuman järjestävät Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö OuluHealth-yhteistyökumppaneineen.

E-health-seminaaripäivä – etälääketiede ja digiratkaisut lääkärin ja hoitajan työssä

Viimeksi päivitetty: 27.4.2021