Etnisten suhteiden neuvottelukunta: Kannanotto myötätunnon puolesta rasismia vastaan

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan sihteeristö on saanut lukuisia yhteydenottoja Suomessa asuviin venäjänkielisiin kohdistuvasta vihapuheesta ja häirinnästä. Neuvottelukunta tuomitsee kaiken rasismin, vihapuheen tai muun häirinnän, joka kohdistuu venäläistaustaisiin, venäjänkielisiin ja entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneisiin ihmisiin Suomessa. Aikuisten tehtävänä on huolehtia, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla pelottelulla ja kiusaamisella on nollatoleranssi.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on oikeusministeriön yhteydessä toimiva laajapohjainen yhteistyöverkosto, jonka keskeisenä tehtävänä on edistää hyviä väestösuhteita ja kaikkien Suomessa asuvien ihmisten yhdenvertaisuutta.

Neuvottelukunnan puolesta haluamme muistuttaa, että Ukrainaan on hyökännyt Venäjän armeija Venäjän valtiojohdon määräyksestä. Sinne ei ole hyökännyt Venäjän kansa, eikä Suomessa asuvia venäläistaustaisia ihmisiä voi Ukrainan tilanteesta syyllistää. Nyt on tärkeää tukea Ukrainaa ja ukrainalaisia – sekä heidän kotimaassaan, että sieltä sotaa pakoon lähteneitä. Sitä ei edistetä vihapuheella ja häirinnällä Suomessa.

Keskitä voimasi hyvään

On ymmärrettävää, että pelot ja epävarmuus tulevasta voivat laukaista meissä jokaisessa voimakkaita tunteita, ennakkoluuloja toisiamme kohtaan, jopa vihaa. Toivottavaa on, että me Suomessa asuvat yhdessä kanavoisimme turhautumisen ja voimamme hädässä olevien auttamiseen.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta edistää ihmisten ja väestöryhmien välistä dialogia ja muistuttaa, että jokaisella on mahdollisuus lisätä ymmärrystä ihmisten välillä. Tämän voi tehdä esimerkiksi rakentavalla keskustelulla, vapaaehtoistyöllä, puuttumalla rasistiseen käyttäytymiseen tai osallistumalla rasisminvastaisen viikon toimintaan viikolla 12.

Ukrainaa voi tukea monin tavoin, esimerkiksi lahjoituksilla ukrainalaisten humanitaarisen kriisin hoitoon.

Allekirjoittajat:

Puheenjohtaja ETNO

Pekka Timonen

kansliapäällikkö

Oikeusministeriö

Varapuheenjohtajat ETNO

Natalie Gerbert

Kriisikeskuksen johtaja

Monika Naiset liitto ry

Minna Hulkkonen

Ylijohtaja, osastopäällikkö

Sisäministeriö

Näin puutut rasismiin

Oulun yliopisto on koonnut tietoa aiheesta Sota Ukrainassa -sivulle.

Viimeksi päivitetty: 16.3.2022