Eurooppalainen demokratia kriisissä? Nuorisossa on tulevaisuus!

Vastauksena eurooppalaisen demokratian havaittuihin haasteisiin on käynnistetty Critical Change Lab –tutkimusprojekti. Projektin tavoitteena on valtaistaa nuoria, opettajia ja muita kasvattajia sekä syrjäytymisvaarassa olevia yhteisöjä, unohtamatta poliittisia päättäjiä, osallistumaan aktiivisesti demokraattisiin prosesseihin ja niiden uudelleen muokkaamiseen. Critical Change Lab -projekti pyrkii kehittämään demokratiakasvatusta ja kansalaistoimintaa, jotta eurooppalainen demokratia voisi paremmin.
The Critical Change Lab project is carried out by 10 partner institutions from EU and embraces a transdisciplinary approach combining expertise from Arts and Humanities, Social Sciences, as well as Science and Technology.

Viime vuosikymmeninä Eurooppa on kamppaillut demokratiakriisissä, jota leimaa identiteettipolitiikan nousu sekä liberalismin ja demokratian välinen kuilu. Tutkijat ovat yhtäältä varoittaneet eri EU-jäsenvaltioissa vaihtelevassa määrin näkyvästä demokratian rappeutumisesta ja kansalaisvaikuttamisen kutistumisesta. Toisaalta vuoden 2021 Youth Survey -eurobarometri paljasti, että useissa Euroopan maissa nuoret ovat yhä useammin käyttäneet suoraa toimintaa tehokkaana välineenä kansalaisvaikuttamiseen. Näiden muutosten myötä on tärkeää löytää löytää nuoria puhuttelevia vaikuttamismekanismeja ja -kanavia perinteisten demokraattisten prosessien lisäksi.

"Projektimme keskittyy demokratiakasvatuksen uudelleen miettimiseen edistämällä "arjen demokratiaa". Tavoitteena on vaalia ja kehittää demokraattisten arvojen ja niiden merkityksen ymmärrystä jokapäiväisessä elämässä yhteistyön, reflektoinnin ja dialogin kautta. Avainteemojamme ovat demokratiakasvatus, yhteiskunnallinen tietämys, kriittinen lukutaito ja kriittiset lähestymistavat teknologian suunnitteluun ja käyttöön”, kertoo projektin tutkimussisällöstä Akatemian tutkijatohtori Eva Durall Gazulla Oulun yliopiston INTERACT-tutkimusyksiköstä.

Projektin tutkijat kymmenestä EU-maasta kartoittavat demokratiakasvatuksen nykytilaa Euroopassa sekä rakentavat uutta toimintamallia suoran toiminnan demokratian, ruohonjuuritason osallistumisen ja kansalaisten sitoutumisen käsitteiden pohjalta. Projektin lopputuloksena tuotetaan oppimisympäristöjä varten malli demokraattisen pedagogiikan oppimiseen, arvioidaan mallin tehokkuutta ja tunnistetaan strategioita sen käytön ylläpitämiseksi.

"Critical ChangeLab on valmis muuttamaan demokratiakasvatuksen ja kansalaistoiminnan tilaa Euroopassa. Edistämällä arjen demokratiaa ja vahvistamalla nuoria, opettajia ja muita kasvattajia sekä päättäjiä tutkimuksemme pyrkii luomaan kestävämpää eurooppalaista demokratiaa, joka tasoittaa tietä valoisammalle ja osallistavammalle tulevaisuudelle”, sanoo apulaisprofessori Marianne Kinnula Oulun yliopistosta.

Tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Tutkimusprojektissa luodaan yhteistyössä oppimisympäristö, joka on tarkoitus integroida opettajankoulutukseen yli 20 Euroopan maassa. Tämä mahdollistaa näyttöön perustuvan priorisoinnin ja opetussuunnitelmien uudelleensuunnittelun oppimisympäristöissä laajasti Euroopassa. Kymmenen eri maan toimijoiden yhteistyönä projektissa luodaan myös demokratiakasvatuksen avoin verkkokurssi, jonka 5000 osallistujan osallisuus on osa tutkimusta ja aineiston keräämistä sekä mallin testaamista. Näin tuetaan nuorten mahdollisuuksia kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia eurooppalaiselle demokratialle ja ryhtyä toimiin niiden rakentamiseksi.

”Tärkeää on Euroopan demokratiakasvatuksen edistäminen opettajankoulutuksen ja ammatillisen kehittämisen toimenpiteillä eri maissa. Laajan tutkimusosapuolten joukon avulla meillä on mahdollisuus tavoittaa nuoria laajasti ja monipuolisesti. Toteutamme kolme tutkimusjaksoa ja teemme niissä yhteistyötä nuorten lisäksi esimerkiksi myös opettajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Eri toimijoiden osallistuminen työskentelyyn projektissa on keskeistä projektin onnistumiselle”, professori Anu Kajamaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta korostaa.


Critical Change Lab -projektissa ovat mukana:

  1. Oulun yliopisto / Suomi (projektin koordinaattori)
  2. The Provost, Fellows, Foundation Scholars & The Other Members Of Board, Of The College Of The Holy & Undivided Trinity Of Queen Elizabeth Near Dublin / Irlanti
  3. Universitat de Barcelona / Espanja
  4. Stichting Waag Society / Alankomaat
  5. Ars Electronica Linz Gmbh & Co Kg / Itävalta
  6. Zavod Za Kulturo, Umetnost In Izobrazevanje Kersnikova / Slovenia
  7. Latra Innovation Lab / Kreikka
  8. Stichting The Tactical Technology Collective (Ttc) / Alankomaat
  9. Alternatives Europeennes Association / Ranska
  10. Institut Za Drustvena Istrazivanja U Zagrebu / Kroatia
Viimeksi päivitetty: 22.11.2023