FM Anni Hyypiön pro gradu on palkittu humanistisen tiedekunnan parhaana

Humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunta palkitsee vuosittain ansiokkaan pro gradu -tutkielman tekijän rahallisella huomionosoituksella. Tänä lukuvuonna palkinto on myönnetty FM Anni Hyypiölle, joka tiedeviestinnän alan tutkielmassaan tarkastelee suomalaisessa rahoitusmallikeskustelussa vuosina 2011–2019 käytettyjä oikeutuksia.
AnniHyypiö

Koulutustoimikunta päätti tänään kokouksessaan jakaa humanistisen tiedekunnan vuosittaisen Paras pro gradu -palkinnon tiedeviestinnän maisteriohjelmasta valmistuneelle Anni Hyypiölle. Palkittu tutkielma käsittelee suomalaisten yliopistojen rahoitusmallikeskustelussa vuosina 2011–2019 käytettyjä oikeutuksia Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot’n julkisen oikeuttamisen teorian pohjalta.

Valittu aihe on palkintolausunnon mukaan erittäin ajankohtainen ja kiinnostava. Aihevalinta ja kysymyksenasettelu osoittavat tutkielman tekijältä suurta kunnianhimoa. Työstä välittyvät akateeminen taito ja kyky tieteelliseen työskentelyyn. Hyypiön tieteellinen ote on kautta linjan erinomainen.

Palkintoperusteissa todetaan, että tutkimus on yhteiskunnallisesti tärkeä ja merkittävä lisä jo olemassa olevalle tutkimukselle. Työ on kokonaisuudessaan innovatiivista tutkimusta edistävä sekä metodologiaa kehittävä. Lisäksi Hyypiö esittää tutkielmassaan innovatiivisia jatkotutkimusmahdollisuuksia.

Ajankohtainen, relevantti ja kunnianhimoinen tutkimusaihe, aineiston huolellinen kerääminen ja sen täsmällinen hyödyntäminen sekä uuden sovellettavan tiedon esiin tuominen osaltaan osoittavat Anni Hyypiön ansaitsevan Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan lukuvuoden 2020–2021 Paras pro gradu -tutkielma -palkinnon.

Lue Anni Hyypiön pro gradu -tutkielma (2020) Parempaa vastinetta valtion rahalle? : suomalaisten yliopistojen rahoitusmallikeskustelun oikeutukset vuosina 2011–2019.

Viimeksi päivitetty: 18.6.2021