FM Eveliina Kallion pro gradu on palkittu humanistisen tiedekunnan parhaana

Humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunta palkitsee vuosittain ansiokkaan pro gradu -tutkielman tekijän rahallisella huomionosoituksella. Tänä lukuvuonna palkinto on myönnetty FM Eveliina Kalliolle, joka logopedian alan tutkielmassaan tarkastelee puheterapeuttien osallistumista palliatiiviseen hoitoon.

Koulutustoimikunta on kokouksessaan päättänyt jakaa humanistisen tiedekunnan vuosittaisen Paras pro gradu -palkinnon logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneelle Eveliina Kalliolle. Palkittu tutkielma on Suomen ensimmäinen puheterapeuttien osallistumista palliatiiviseen hoitoon käsittelevä tutkimus. Siinä selvitetään, millä tavalla maamme puheterapeutit ovat mukana palliatiivisessa hoidossa ja millaisia kokemuksia heillä on työskentelystä tällä alalla.

Valittu aihe on palkintolausunnon mukaan tärkeä, sillä kommunikoinnin häiriöt heikentävät parantumattomasti sairaiden potilaiden ja heidän läheistensä vuorovaikutusta sekä lisäävät ahdistusta muutenkin erittäin sensitiivisessä elämän loppuvaiheen hoitoja koskevassa päätöksenteossa.

Tutkielmassa käytetyt metodit ja analyysit ovat teoreettisesti poikkeuksellisen hyvin perusteltuja. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, johon vastasi kaikkiaan 145 puheterapeuttia. Palkintolausunnon mukaan määrää voi pitää varsin huomattavana näin harvinaisen aihepiirin kyselytutkimuksessa.

Palkintoperusteissa todetaan, että Eveliina Kallion pro gradu -tutkielma on tärkeä avaus maassamme aiemmin tutkimattomaan aihepiiriin.

Lue Eveliina Kallion pro gradu -tutkielma (2021): Miten puheterapeutit osallistuvat palliatiiviseen hoitoon Suomessa.

Kuva: Pexels / Matthias Zomer

Viimeksi päivitetty: 5.5.2022