Fyysinen aktiivisuus vähentää varusmiespalveluksen keskeyttämisriskiä

Varusmiespalvelusta edeltävä vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus lisää todennäköisyyttä saada palveluskelpoisuusluokaksi A Puolustusvoimien kutsunnoissa. Vähäinen liikunta tai korkea painoindeksi sen sijaan lisäävät palveluksen keskeyttämisen riskiä.

Tiedot selviävät Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan yhteisestä tutkimuksesta, joka toteutettiin osana laajempaa MOPO-hanketta.

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki Oulun kaupungin kutsuntatilaisuuksiin vuosina 2012 ja 2013 osallistuneet miehet, joille määrättiin kutsunnoissa palveluskelpoisuusluokka (n = 2547). Miehet vastasivat kutsunnoissa kattavaan terveys- ja elintapakyselyyn, minkä lisäksi he kävivät lääkärintarkastuksessa ja kuntotesteissä. Vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta kartoittavaan kyselyyn vastasi lähes 1400 miestä.

Tutkimus osoitti, että vapaa-ajallaan fyysisesti aktiiviset määrättiin kutsunnoissa todennäköisemmin palveluskelpoisuusluokkaan A. Vähäinen fyysinen aktiivisuus oli merkittävin varusmiespalveluksen siirtämiseen, palveluksesta vapautukseen sekä palveluksen keskeyttämiseen yhteydessä oleva tekijä.

Varusmiespalvelusta edeltävä säännöllinen liikkuminen voi edistää kutsuntaikäisten miesten palveluskelpoisuutta ja vähentää riskiä palveluksen keskeyttämiseen. Tutkimuksessa havaittu korkean painoindeksin ja keskeyttämisen yhteys vahvistaa aiempaa käsitystä nuorten miesten ylipainon ja lihavuuden vaikutuksesta varusmiespalveluksesta suoriutumiseen.

Tutkijoiden mukaan lihavuus ja vähäinen fyysinen aktiivisuus olisi tärkeää tunnistaa viimeistään kutsuntojen yhteydessä ja kohdentaa riskihenkilöille fyysistä aktiivisuutta edistäviä interventioita. Lisäksi tarvitaan lisää tietoa siitä, mikä ylipäätään aktivoi nuoria miehiä liikkumaan.

Tutkimus julkaistiin Liikunta & Tiede -lehdessä.

Tutkimusjulkaisu: Niskanen M, Paananen V, Nurkkala M, Mäntysaari M, Korpelainen R & Pyky R. Fyysisen aktiivisuuden yhteys palveluskelpoisuusluokkaan ja palveluksen keskeyttämiseen – väestöpohjainen kutsuntaikäisten MOPO-tutkimus. Liikunta & Tiede 2021; 58 (5), 102–108.

Linkki julkaisuun: https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_5_2021_102-108.pdf

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023