Giellagas-instituuttiin haetaan määräaikaista saamelaisen kulttuurin yliopisto-opettajaa

Saamelaisen kulttuurin oppiaine kuuluu humanistisen tiedekunnan Giellagas-instituuttiin. Giellagas-instituutissa on kaksi professoria, neljä yliopistonlehtoria ja neljä yliopisto-opettajaa sekä määräaikaisia yliopisto-opettajia. Saamelaisen kulttuurin oppiaineessa on professorin lisäksi yksi yliopistonlehtori ja Saamelaisen kulttuuriarkiston toiminnasta vastaava yliopistonlehtori.

Haemme nyt Saamelaisen kulttuurin yliopisto-opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1. -31.12.2024.

Saamelaisen kulttuurin keskeisiä tutkimusaloja ovat tällä hetkellä saamelainen nykykulttuuri ja -yhteiskunta; saamelaisten historia sekä kulttuuriperinnön välittyminen ja elvyttäminen; saamelainen kulttuuriympäristö sekä saamelaisten itsehallinto ja sen vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa erityisesti Pohjoismaissa.

Yliopisto-opettajana opetat saamelaisen kulttuurin perus-, aine- ja syventäviä opintoja. Opetettavat teemat ovat saamelainen yhteiskunta ja kulttuuriperintö. Teet myös tieteellistä tutkimustyötä ja annat laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Lue lisää ja hae viimeistään 20.11.2023.

Hakuilmoitus

Giellagas-instituutti

Viimeksi päivitetty: 26.10.2023