Haastateltavana Verônica Angélica Freitas de Paula

Professori Verônica Angélica Freitas de Paula Uberlândian yliopistosta (UFU) vieraili Suomessa vuoden 2019 kesällä. Kaakkois-Brasilian Uberlândiassa sijaitseva yliopisto on saanut rahoitusta kansainvälistymiseen ja sillä on monia yhteistyökumppaneita ympäri maapalloa, mukaan lukien Kerttu Saalasti Instituutti vuodesta 2018 lähtien. Yliopiston henkilökunnalle onkin mahdollista tehdä tutkimusta ulkomailla ja oppia uusia ajattelemisen tapoja UFU:n kumppaneilta.

Professori Verônica Angélica Freitas de Paula Uberlândian yliopistosta (UFU) vieraili Suomessa vuoden 2019 kesällä. Kaakkois-Brasilian Uberlândiassa sijaitseva yliopisto on saanut rahoitusta kansainvälistymiseen ja sillä on monia yhteistyökumppaneita ympäri maapalloa, mukaan lukien Kerttu Saalasti Instituutti vuodesta 2018 lähtien. Yliopiston henkilökunnalle onkin mahdollista tehdä tutkimusta ulkomailla ja oppia uusia ajattelemisen tapoja UFU:n kumppaneilta.

UFU on yksi isoimmista liittovaltion yliopistoista Brasiliassa ja sillä on yli 30 000 opiskelijaa eri koulutustasoilla. Freitas de Paulan mielestä parasta UFU:ssa on se, että huolimatta Uberlândian merkityksestä Brasilian logistiikan pääkaupunkina ja maatalousliiketoiminnan, lääketieteen, innovaatioiden ja koulutuksen keskus, luontoa lähellä olevassa kaupungissa on turvallista ja mukavaa. Ympäristö on erittäin dynaaminen ja henkilökunta, opiskelijat ja paikallinen yhteisö ovat läheisiä. Yliopisto ja kauppatieteellinen koulu tarjoavat poikkitieteellisiä kulttuuri- ja oppimiskokemuksia, kertoo Freitas de Paula, järjestämällä tapaamisia ja yhteistä ohjelmaa kansainvälisten opiskelijoiden ja professoreiden kanssa sekä opettamalla kursseja eri kielillä.

Freitas de Paula päätti vierailla Suomessa ja Oulun yliopistolla, koska Kerttu Saalasti Instituutin entisen johtajan Ville Isoherrasen tutustuttua UFU:uun vuonna 2016 Freitas de Paula näki monia mahdollisia yhteistyölle kauppatieteellisen koulun ja Kerttu Saalasti Instituutin välillä. Hän kertoo, että keskustellessa yhteisen tutkimuksen ja yhteistyön mahdollisuuksista, he huomasivat laitosten välillä olevan odotettua enemmän yhtäläisyyksia ja löysivät tilaisuuksia jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan.

“Olen todella kiitollinen, että pääsin osallistumaan kaikkiin tapaamisiimme, vierailemaan yrityksissä ja yliopiston eri kohteissa, kouluissa ja yksiköissä. Sain edustaa UFU:a ja meidän kansainvälistymisohjelmaamme ja kertomaan yhteistyön mahdollisuuksista”, sanoo Freitas de Paula ajastaan Suomessa. Hänen mukaansa osa tapaamista ovat johtaneet yhteiseen tutkimukseen ja tiedotusprojekteihin ja osassa on huomattu mahdollisuuksia yhteistyöhön UFU:n toisille kouluille, esimerkiksi konetekniikan ja tietotekniikan koulujen osalta.

Freitas de Paula kuvailee Suomen vierailuaan mahtavaksi ja Kerttu Saalasti Insituutin järjestämää ohjelmaa hyvin suunnitelluksi. Siihen kuului monipuolista toimintaa, minkä ansiosta hän pystyi tutustumaan Instituutin ja Oulun yliopiston lisäksi suomalaisiin sekä suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Kulttuuritoimintaan kuului muun muun muassa perinteisen suomalaisen kansantanssin, musiikkin, ruoan, luonnon ja tietysti myös saunomisen kokeminen. Hän vieraili myös Pyhäsalmen kaivoksella.

Hän kertoo, ettei kokenut kulttuurishokkeja vierailunsa aikana, mutta Suomi oli hänen mielestään erityisempi ja ainutlaatuisempi kuin hän olisi voinut kuvitellakaan. ”Ihmiset ovat uskomattoman ystävällisiä ja huomaavaisia. Kohteliaisuus, kunnioitus ja anteliaisuus ovat itsestäänselvyyksiä ja tunsin oloni enemmän kuin tervetulleeksi heti saavuttuani”, Freitas de Paula toteaa. Toinen myönteinen yllätys, jonka hän huomasi, oli suomalaisten huoli ympäristöstä, luonnon puhtaus ja halu suojella sitä. Hän odottaa innokkaana pääsevänsä vierailemaan Suomessa seuraavan kerran talvena ja muina vuodenaikoina. Freitas de Paula kertoo olevansa iloinen siitä, että hän pääsi työskentelemään sanojensa mukaan Instituutin ja Oulun yliopiston ”kohteliaiden, sitoutuneiden ja ahkerien ammattilaisten” kanssa.

Freitas de Paula on opiskellut monia eri tieteenaloja oikeustieteestä tekniikkaan ja kauppatieteisiin. Hänen monitieteellinen taustansa on tehnyt hänelle mahdolliseksi tutkia eri tieteen alueita erilaisista näkökulmista, tehden samalla yhteistyötä kansainvälisten kollegoiden kanssa. Yksi hänen tämänhetkisistä tutkimusaiheistaan on Innovation in the supply chain and new markets: impacts on branding. Muita hänen tutkimiaan aiheita ovat brändien hallinta, tuotannon johtaminen, perinteiset ja kasvavat markkinat, digitaalinen marketointi ja sosiaalinen media.

Tulevaisuudelta Freitas de Paula toivoo yhteistyön jatkumista yliopiston brasilialaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa tuottaakseen hyödyllisiä tuloksia sekä tieteelle ja akateemiselle yhteisölle että yrityksille ja yhteisöille. Hänen visionsa on tuoda yhteistyökumppanit tiiviimpään kanssakäymiseen vaihtaakseen tietoa ja kokemuksia. ”Toivon yhteistyömme olevan hedelmällistä, jotta voimme jatkaa tietojemme jakamista ja kehittää projekteja yhdessä”, sanoo Freitas de Paula vierailustaan. Hän haluaa kiittää vierailustaan erityisesti Eija-Riitta Niinikoskea ja Matti Muhosta.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021