Hae mukaan kesäkouluun – aiheena resilienssi ja kestävä kehitys

Oulun yliopisto, Ruhrin yliopisto Bochum ja Lodzin yliopisto järjestävät yhteisen kesäkoulun. Kurssi on suunnattu resilienssistä ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille edellä mainittujen yliopistojen maisteri- ja kandidaattiopiskelijoille.

Hakuaikaa jatkettu 17.5. asti!

Globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio, muuttavat ihmisten elämää ja vaikuttavat aluekehitykseen. Nämä megatrendit johtavat haasteisiin ja uhkiin, mutta tarjoavat myös mahdollisuuksia ja korostavat joustavuuden tarvetta.

Miten yksilöt, organisaatiot ja alueet voivat kehittää kestäviä strategioita ja innovaatioyhteistyötä vastatakseen toimintaympäristönsä muutoksiin kestävää kehitystä kehitettäessä? Ihmiset, yritykset ja muun tyyppiset organisaatiot ja alueet kohtaavat odottamattomia muutoksia taloudellisessa ja teknologisessa ympäristössään. Miten voimme parantaa ja tukea esimerkiksi teknologian avulla kykyämme sopeutua näihin muutoksiin ja edistää hyvinvointia? Miten digisiirtyminen voi tukea vihreää siirtymää ja siten parantaa kestävää kehitystä?

Kurssin ensimmäinen osa sisältää viisi verkkoluentoa ja neljä työpajaa elokuussa 2024. Luennot ovat saatavissa elokuussa kurssin verkkoalustalla, ja työpajojen aikataulut sovitaan erikseen kurssin osallistujien kanssa. Kurssin toinen osa koostuu 5-päiväisestä kesäkoulusta Oulussa syyskuussa 2024. Viikon aikana opiskelijat tutustuvat paikallisiin kestävän kehityksen haasteisiin ja ongelmiin sekä esittävät mahdollisia konkreettisia suunnitelmia ja ratkaisuja niiden ratkaisemiseksi. Lisäksi kesäkouluun sisältyy vierailuja paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin.

Jotta voit tulla hyväksytyksi, sinun täytyy sitoutua osallistumaan kesäkouluun. Lisäksi sinun tulee opiskella Oulun yliopiston maisteri- tai kandidaattiohjelmassa ja sinulla on oltava vahva kiinnostus resilienssiin ja kestävään kehitykseen. Sinun tulee myös pystyä kommunikoimaan sujuvasti englanniksi. Kurssista saa viisi opintopistettä. Tarvittaessa opiskelijan kanssa voidaan sopia ylimääräisestä suoritteesta ylimääräisen opintopisteen suorittamiseksi.

Hakuohjeet

Kirjoita enintään 500 sanan pituinen motivaatiokirje, jossa kuvaat kiinnostuksesi ja motivaatiosi kurssille osallistumiseen, taustasi ja kokemuksesi relevantein osin sekä kuinka toivot hyötyväsi kesäkoulusta. Liitä mukaan koko nimesi ja tutkinto-ohjelmasi.

Lähetä hakemuksesi 17.5.2024 mennessä Joona Lohtanderille (joona.lohtander@oulu.fi). Valituille opiskelijoille ilmoitetaan 20.5. mennessä.

Hakemukset vastaanottaa ja kysymyksiin vastaa:

Joona Lohtander, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
joona.lohtander@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 8.5.2024