Hae mukaan valtioneuvoston kanslian uuteen nuorten ilmasto- ja luontoryhmään

Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustetaan uusi nuorten ilmasto- ja luontoryhmä. Ryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä nuorten osallistumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on varmistaa erilaisten politiikkatoimien oikeudenmukaisuus tulevien sukupolvien näkökulmasta. Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän jäseniksi haetaan 18–25-vuotiaita asiantuntijoita, joilla on opintojen tai harrastusten kautta kiinnostusta tai osaamista ilmasto- ja luontoasioista eri näkökulmista.

Ryhmän tehtävänä on tuoda päätöksenteon tietopohjaan uusia ja nousevia näkökulmia ja ratkaisumalleja. Nuorten Agenda 2030 -ryhmän alajaostona toimiva ryhmä järjestää myös joka toisena vuotena nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen. Kokouksella pyritään mahdollistamaan nuorten ja lasten laajempi osallistuminen heidän tulevaisuuttaan koskevaan päätöksentekoon.

”Sillä onnistummeko luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämisessä, on valtava merkitys nuorille, jotka elävät nyt tekemiemme päätösten kanssa pisimpään. Nuorilla on ollut keskeinen rooli siinä, että ilmasto- ja luontokysymykset ovat nousseet vankasti politiikanteon ytimeen. Nuorilla on myös paljon annettavaa ratkaisujen kehittämisessä, ja tämä tuore asiantuntemus kestävyyskriisin eri ulottuvuuksista on saatava laaja-alaisemmin käyttöön”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Ryhmän jäseneksi haetaan 18–25-vuotiaita osaajia, haku käynnissä 8.3. saakka

Nuorten ilmasto- ja luontoryhmän jäseniksi haetaan 18–25-vuotiaita asiantuntijoita, joilla on opintojen tai harrastusten kautta kiinnostusta tai osaamista ilmasto- ja luontoasioista eri näkökulmista. Haussa ovat esimerkiksi energiaratkaisujen, luontopohjaisten ratkaisujen, rakentamisen, vihreän liikkumisen, ympäristötaloustieteen, metsäalan, kiertotalouden, autoalan, oikeustieteen, ympäristökasvatuksen, viestinnän ja tapahtumajärjestämisen osaajat.

Ryhmään valitaan korkeintaan 14 jäsentä, ja sen toimikausi on kaksivuotinen. Haku ryhmän jäseneksi päättyy 8.3. Jäsenten valinnasta vastaa Allianssi ry yhteistyössä ympäristöministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Pääministeri Sanna Marin nimittää ryhmän maaliskuun aikana.

Hae mukaan ryhmään Allianssin verkkosivuilla

Lisätietoja ympäristöministeriön verkkosivuilla

Viimeksi päivitetty: 21.2.2023