Hakeminen aineenopettajakoulutukseen, deadline 30.9.

Tämä tiedote koskee syksyllä 2021 aloittaneita opiskelijoita ja kyseessä on toinen soveltuvuuskoetilaisuus. Kokeessa on mahdollista käydä kaksi kertaa, ensimmäinen koe järjestettiin keväällä 2022. ja nyt on vuorossa toinen koe. Pedagogiset opinnot sisältyy maisteritutkintoon ja ne alkavat syksyllä 2024. Matematiikan pääaineopiskelijoille on varattu 35 aloituspaikkaa.

  • Ilmoittaudu soveltuvuuskokeeseen Pepissä koodilla 050505A-3002 su 30.9.2022 mennessä
  • Soveltuvuuskoe järjestetään loka-marraskuussa (viikot 44-45), tarkka tieto ilmoitetaan sinulle sähköpostilla.

Opettajankoulutus sisältyy suorittamaasi maisterintutkintoon. Nyt haettavat pedagogiset opinnot (60 op) tuottavat opettajan pedagogisen pätevyyden. Opettajan viran saamisen ehtona on suoritettu maisterintutkinto ja vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa.

Valinnasta

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuuskokeesta voit saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka, opintopistemäärällä painotettu keskiarvo kolmella.

Jos perusopinnot eivät ole määräaikaan mennessä valmiit, keskiarvo lasketaan suoritetuista perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavaa todellista opintopistemäärää. Huomaa, että tämä laskee keskiarvoa! Maksimipistemäärä on 15. Jos perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista.

Valintaan osallistuvat automaattisesti kaikki soveltuvuuskokeessa käyneet. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella. Opiskelupaikan vastaanottaessaan sitoudut suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Opinnoista

Pedagogiset opinnot alkavat syksyllä 2024. Sinun on toimitettava ennen pedagogisten opintojen alkua tiedekuntaan myös rikostaustaote. Saat tästä erillisen ohjeen kevätlukukaudella 2024.

Pedagogisten opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että olet suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa (jos sellainen on) 25 op. Opintopistemäärät tarkistetaan toukokuussa 2024. Jos sinulla ei ole riittävästi opintoja, et voi aloittaa pedagogisia opintoja.

Huomaathan, että pedagogiset opinnot edellyttävät aktiivista läsnäoloa.

Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, ei kuitenkaan esim. opiskelijavaihto) voit lykätä opintojen aloittamista vuodella.

Pedagogisiin opintoihin valituille opiskelijoille järjestetään informaatiotilaisuus hieman ennen opintojen alkua.

Viimeksi päivitetty: 14.9.2022