Hakeminen aineenopettajakoulutukseen (kevään haku 6.3.-2.4.2023)

Ilmoittaudu kevään soveltuvuuskokeeseen Pepissä koodilla 050505A-3003 Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe, kevät 2023 su 2.4.2023 mennessä!

Tämä viesti koskee ensisijaisesti syksyllä 2022 aloittaneita opiskelijoita. Soveltuvuuskokeessa on mahdollista käydä kaksi kertaa, ensimmäinen koe järjestetään keväällä 2023 ja syksyllä on vuorossa toinen koemahdollisuus.

Jos osallistut kevään soveltuvuuskokeeseen ja haluat mahdollisesti korottaa saamaasi pistemäärää, voit käydä kokeessa uudelleen syyslukukaudella 2023.

  • Ilmoittaudu kevään soveltuvuuskokeeseen Pepissä koodilla 050505A-3003 Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe, kevät 2023 su 2.4.2023 mennessä
  • Soveltuvuuskoe järjestetään toukokuussa (viikot 19-20), tarkka tieto ilmoitetaan sinulle sähköpostilla.

Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on 60 op. Opinnot sisältyvät maisterin tutkintoon. Opettajan viran saamisen ehtona on pedagogisten opintojen lisäksi aina suoritettu maisterintutkinto ja vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa.

Valinnasta

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuuskokeesta voit saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka, opintopistemäärällä painotettu keskiarvo kolmella.

Jos perusopinnot eivät ole määräaikaan mennessä valmiit, keskiarvo lasketaan suoritetuista perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavaa todellista opintopistemäärää. Huomaa, että tämä laskee keskiarvoa! Maksimipistemäärä on 15. Jos perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista.

Valintaan osallistuvat automaattisesti kaikki soveltuvuuskokeessa käyneet. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella. Opiskelupaikan vastaanottaessaan sitoudut suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Aloituspaikat:

  • Biologia: 10
  • Fysiikka: 15
  • Kemia: 10
  • Maantiede: 10
  • Matematiikka: 35

Opinnoista

Pedagogiset opinnot 60 op suoritetaan lukuvuonna 2025-2026. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että olet suorittanut HOPS:n mukaisia kandivaiheen opintoja vähintään 120 op, joista vähintään 60 op on pääainetta ja vähintään 30 op toista opetettavaa ainetta. Opinnot tarkistetaan lukuvuoden 2024-25 lopussa. Jos sinulla ei ole riittävästi opintoja, et voi aloittaa pedagogisia opintoja.

Sinun on toimitettava ennen pedagogisten opintojen alkua tiedekuntaan myös rikostaustaote. Saat tästä erillisen ohjeen kevätlukukaudella 2025.

Huomaathan, että pedagogiset opinnot edellyttävät aktiivista läsnäoloa.

Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, ei kuitenkaan esim. opiskelijavaihto) voit lykätä opintojen aloittamista vuodella.

Pedagogisiin opintoihin valituille opiskelijoille järjestetään informaatiotilaisuus ennen opintojen alkua.

Viimeksi päivitetty: 14.3.2023