Haku aineenopettajakoulutukseen: Ilmoittautuminen kevään 2024 soveltuvuuskokeisiin päättyy 1.4.2024

Syksyllä 2023 opintonsa aloittaneet englannin kielen, historian ja tieteiden ja aatteiden historian, ruotsin kielen, saamen kielen, saksan kielen sekä suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijat voivat ilmoittautua aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen 1.4. mennessä.

Haku aineenopettajakoulutukseen

Kohderyhmä: Syksyllä 2023 opintonsa aloittaneet opiskelijat (englannin kieli, historia ja tieteiden ja aatteiden historia, ruotsin kieli, saamen kieli, saksan kieli, suomen kieli ja kirjallisuus)

Ilmoittautuminen kevään 2024 soveltuvuuskokeisiin päättyy 1.4.2024. Kokeet järjestetään toukokuussa (viikot 19-20) ja ne on tarkoitettu ainoastaan syksyllä 2023 opintonsa aloittaneille. Opetussuunnitelman mukaisesti soveltuvuuskokeessa on mahdollista käydä kaksi kertaa: keväällä 2024 ja syksyllä 2024 (= ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella ja toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella). Keväällä 2024 soveltuvuuskokeeseen osallistunut voi halutessaan uusia kokeen syksyllä 2024.

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan Pepissä: KE00AM71-3001 Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe, kevät 2024

 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.4.2024
 • Tarkka tieto kokeen ajankohdasta ilmoitetaan soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuneille henkilökohtaisella sähköpostilla.
Valinnan toteutus, aikataulu ja pedagogiset opinnot syksyllä 2023 opintonsa aloittaneilla
 • kevät 2024 ja/tai syksy 2024: soveltuvuuskokeeseen osallistuminen
 • helmikuun loppu 2025: opintomenestyspisteiden laskenta pääaineen perusopinnoista
 • maaliskuu 2025: päätös aineenopettajakoulutukseen valinnasta (soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen yhteispisteet)
 • toukokuu 2026: opetettavassa aineessa suoritettujen opintojen tarkistus
 • kevät 2026: ohjeet rikostaustaotteen näytöstä ennen pedagogisten opintojen aloittamista
 • syksy 2026 ja kevät 2027: pedagogiset opinnot, 60 op
Lisätietoa aineenopettajakoulutuksesta
 • Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on 60 op. Opinnot sisältyvät maisterin tutkintoon. Opettajan viran saamisen ehtona on aina pedagogisten opintojen lisäksi suoritettu maisterintutkinto ja vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa.
 • Keväästä 2024 lähtien soveltuvuuskokeesta voi saada maksimissaan 20 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on kymmenen.
 • Opintomenestyspisteet lasketaan keväällä 2025, jolloin pääaineen perusopintojen tarkka, opintopistemäärällä painotettu keskiarvo kerrotaan neljällä. Opinnoista voi saada maksimissaan 20 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on kymmenen.
 • Perusopintojen tulee olla valmiina toisen opiskeluvuoden helmikuun loppuun mennessä. HUOM. Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoilla tulee olla suoritettuna perusopinnot sekä suomen kielestä että kirjallisuudesta. Opintomenestyspisteiden laskennassa huomioidaan molemmat perusopinnot.
 • Jos perusopinnot eivät ole helmikuun lopussa valmiit, keskiarvo lasketaan määräaikaan mennessä suoritetuista perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavaa todellista opintopistemäärää. HUOM. Tämä laskee keskiarvoa! Jos perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista.
 • Aineenopettakakoulutuksen valintaan osallistuvat automaattisesti kaikki soveltuvuuskokeessa käyneet. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella.
 • Opiskelupaikan vastaanottaessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.
 • Pedagogisten opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetettavassa pääaineessa vähintään 60 opintopistettä ja opetettavassa sivuaineessa (jos sellainen on) 25 opintopistettä. Opinnot tarkistetaan keväällä ennen seuraavana syksynä alkavia pedagogisia opintoja. Jos opintoja ei ole riittävästi, pedagogisia opintoja ei voi aloittaa.
 • Ennen syksyllä alkavia pedagogisia opintoja opiskelijan tulee näyttää rikostaustaote. Tästä lähetetään erillinen ohje kevätlukukaudella.
 • Pedagogiset opinnot edellyttävät aktiivista läsnäoloa. Opintojen aloittamista voi perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, ei kuitenkaan esim. opiskelijavaihto) lykätä yhdellä vuodella.
 • Pedagogisiin opintoihin valituille opiskelijoille järjestetään informaatiotilaisuus ennen opintojen alkua.

Aloituspaikat

 • englanti: 18
 • historia: 10
 • ruotsi: 10
 • saame: 2
 • saksa: 6
 • äidinkieli ja kirjallisuus: 16
Viimeksi päivitetty: 19.3.2024