Hallitus esittää leskeneläkettä määräaikaiseksi ja avopuolisolle oikeutta leskeneläkkeeseen.

Perhe-eläketurvan lainsäädännön uudistuksen tavoitteena on muokata perhe-eläketurvaa niin, että se vastaa yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Uudistus parantaa avopuolison toimeentuloturvaa leskeneläkeoikeuden myötä sekä pidentää työeläkelakien mukaista lapsen eläkeoikeutta 2 vuodella.

Kuolemantapauksen sattuessa lesken ja lasten toimeentuloa turvataan työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaisella perhe-eläkkeellä. Perhe-eläke voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä.

Perhe-eläkettä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan, ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Suurimmat esitetyt muutokset ovat

leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä
leskeneläkeoikeuden laajeneminen avopuolisoiden väliseksi
työeläkelakien mukaisen lapseneläkkeen saajien aseman parantuminen.

Leskeneläkkeen kestoa rajataan – avopuolison tilanne paranee

Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että leskeneläkkeen kesto rajataan 10 vuoteen. Leskeneläkettä maksetaan avioliitossa edesmenneen kanssa olleelle leskelle. Leskeneläkettä maksetaan kuitenkin vähintään siihen saakka, kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista lapsista täyttää 18 vuotta. Leskeneläkkeen keston rajaaminen koskee vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä leskiä tapauksessa, jossa puoliso on kuollut sen jälkeen, kun ehdotetut lait ovat tulleet voimaan.

Työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaiseen leskeneläkkeeseen olisi jatkossa oikeus myös avopuolisolla, joka on asunut edunjättäjän kanssa yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta yhtäjaksoisesti ja jolla on yhteinen alaikäinen lapsi tämän kanssa. Lapsen on pitänyt asua edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa. Tätä leskeneläkettä maksettaisiin siihen asti, kunnes nuorin yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Tuleva perhe-eläkeuudistus ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä tai joille se on myönnetty ennen ehdotettujen lakien voimaantuloa.

Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle.

Lapseneläkkeeseen parannuksia

Työeläkelakien mukaista oikeutta lapseneläkkeeseen esitetään jatkettavaksi 20 ikävuoteen saakka. Nykyisin oikeus lapseneläkkeeseen lakkaa 18 ikävuoteen.

Kansaneläkelain mukaista lapseneläkettä maksetaan jo nyt 21-vuotiaaksi asti. 18 vuotta täyttäneen osalta edellytetään kuitenkin päätoimista opiskelua. Kansaneläkelain mukaiseen lapseneläkkeeseen ei esitetä muutoksia.

Lisätietoja
4.2021 Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote
Hallituksen esitys eduskunnalle (HE 66/2021 vp)
kela.fi: Omaisen kuolema

Viimeksi päivitetty: 27.4.2021