Hallitus hyväksyi tutkinto-ohjelmaportfolion ja aloituspaikkamäärät vuodelle 2025

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 27.2.2024 tutkinto-ohjelmaportfolion ja aloituspaikkamäärät vuodelle 2025. Kandidaattivalinnan aloituspaikat vähenevät 46:lla ja maisterivalinnan aloituspaikat kahdella. Kokonaisuudessaan 3+2-vuotiseen koulutukseen on aloituspaikkoja 2693 ja maisterikoulutukseen 1287. Lisäksi tilauskoulutukseen on 250 aloituspaikkaa.

Aiemmin englanninkielisenä toteutettu Degree Programme in Intercultural Primary Teacher Education muuttuu suomenkieliseksi Interkulttuurisen luokanopettajan tutkinto-ohjelmaksi. Uusi tekniikan, arkkitehtuurin ja luonnonprosessien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma yhdistää aiemmin erillisinä olleet tutkinto-ohjelmat. Lisäksi hyväksyttiin tutkinto-ohjelmien ja hakukohteiden nimenmuutoksia.

Hallitus hyväksyi täsmentyneen aikataulun Kontinkankaan alueen esiselvityksen laatimisesta yhdessä Pohteen kanssa ja valtuutti rehtorin allekirjoittamaan asiaa koskevan sopimuksen. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta rakentaa yhteisiä tai yhteiskäyttöisiä tiloja Kontinkankaalle. Esiselvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi elokuun 2024 loppuun mennessä. Esiselvitys liittyy OYS 2030 -ohjelmaan, jossa Oulun yliopistollisen sairaalan tiloja uudistetaan vastaamaan toiminnan tarpeita. Asian valmistelun pohjana on yliopiston ja SYKin yhteinen Kontinkankaan tilaohjelma, jonka laadinnassa ovat olleet mukana Kontinkankaan kampuksen yliopiston toimijat ja opiskelijat.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, hallituksen vuosikellon sekä työjärjestyksen päivittämisen. Hallitus päätti, että se keskustelee seuraavassa kokouksessa Oulun yliopiston johtosäännöstä.

Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi koulutusvientihankkeeseen liittyvien tietosuojaa koskevien toimenpiteiden raportoinnin sekä Whistleblower-ilmoituskanavan raportoinnin viime vuodelta. llmoituskanava otettiin käyttöön Oulun yliopistossa 1.3.2023 ja viime vuonna sinne tuli kaksi ilmoitusta. Kummassakin tapauksessa todettiin, ettei ilmoitus kuulu kanavaan soveltamisalaan. Whistleblower-kanavassa voi ilmoittaa anonyymisti EU:n tai kansallisten säädösten rikkomuksista.

Viimeksi päivitetty: 27.2.2024