Hallitus: Oulun yliopisto liittyy korkeakoulujen yhteiseen HigherEd Hub Finland Oy:hyn

Oulun yliopiston hallitus käsitteli kokouksessaan 19.10.2023 talousasioita ja päätti yliopiston liittymisestä korkeakoulujen yhteiseen yhtiöön.

Oulun yliopiston hallitus on päättänyt kokouksessaan 19.10.2023, että yliopisto liittyy Suomen korkeakoulujen yhdessä perustamaan yhtiöön HigherEd Hub Finland Oy:hyn.

Päätös kytkee yliopiston mukaan korkeakoulutuksen digitaalisten palvelujen kehittämiseen kansallisesti. Yhtiön perustamista on valmisteltu valtakunnallisessa Digivisio 2030 -hankkeessa, jossa yliopisto on ollut mukana vuodesta 2021. Valtaosa Suomen muista korkeakouluista on jo tehnyt vastaavan päätöksen.

Korkeakoulujen yhdessä omistaman yhtiön tehtävänä on vastata Digivisio 2030 -hankkeessa luotavien digitaalisten palveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä, tietoturvan ja tietosuojan varmistamisesta ja yhteisen omaisuuden hallitsemisesta. Tavoitteena on luoda kansallinen digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa oppijoille joustavat, korkeakoulurajat ylittävät oppimispolut ja tehostaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä dataan perustuvaa palvelujen ja sisältöjen kehittämistä. Korkeakouluille uusi palvelu mahdollistaa entistä laajemman ja monipuolisemman oppijakunnan, jota maantieteelliset etäisyydet eivät rajoita. Oulun yliopisto voi profiloitua alustalla omien vahvuuksiensa ja valintojensa mukaisesti.

Hallitus hyväksyi yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman.

Käsittelyssä toiminta- ja talouskehys sekä välitilinpäätös

Kokouksessaan yliopiston hallitus käsitteli ja evästi yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun ennakkotiedon perusteella Oulun yliopiston kokonaisrahoitus kasvaa ensi vuonna hieman yli 10 miljoonaa euroa verrattuna kuluvaan vuoteen. Tämän vuoden kokonaisrahoitus on suuruudeltaan 169 miljoonaa euroa.

Yliopiston talouteen heijastuu tällä hetkellä kolme merkittävää haastetta, jotka ovat rakenteellinen alijäämä, inflaation kustannusvaikutukset sekä sijoitusomaisuuden merkittävä käyttö.

Toimintaa ja taloutta suunnitellaan aiempien vuosien tapaan neljässä osassa, jotka ovat (1) vararehtoreiden sektoreiden strateginen rahoitus, (2) palveluiden tms. ”päältä pois” -rahoitus, (3) tiedekunnille suunnattava indikaattorirahoitus sekä (4) täydentävä rahoitus.

Suunnitelman mukaan strategista rahaa jaetaan käytettäväksi 17 miljoonaa euroa. Valtaosa tästä summasta päätyy tiedekuntien käytettäväksi. Strateginen rahoitus sisältää seuraavat alaerät: tutkimus 11,1 miljoonaa euroa, koulutus 2,6 miljoonaa euroa, digitalisaatio 700 000 euroa, yhteistyösuhteet 800 000 euroa ja muut toimenpiteet 1,8 miljoonaa euroa.

OKM:ltä saatavan kokonaisrahoituksen jako-osuuksina käytetään samaa suhdetta kuin kuluvana vuonna eli tiedekunnille 63,9 prosenttia ja muille yksiköille 36,1 prosenttia.

Hallitus keskusteli yliopiston tämän hetken toiminta- ja taloustilanteesta elokuun välitilinpäätöksen perusteella. Yliopiston tammi-elokuun 2023 operatiivinen kirjanpidon tulos on -5,3 miljoonaa euroa tappiollinen (-6,5 miljoonaa euroa budjetoitu) ja oikaistu operatiivinen tulos on 1,4 miljoonaa euroa voitollinen (1,8 miljoonaa euroa budjetoitu). Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos on 14,8 miljoonaa euroa. Kokonaistulos oli 12,6 miljoonaa euroa voitollinen, kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon.

Koko vuoden 2023 ennustettu operatiivinen kirjanpidon tulos -13,5 miljoonaa euroa (-15,1 miljoonaa euroa budjetoitu) ja oikaistu operatiivinen tulos on -2,3 miljoonaa euroa tappiollinen (-3,0 miljoonaa euroa budjetoitu) huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen ja sijoitusvarallisuuden käyttöä koskevat päätökset. Oikaisuerät ovat yliopiston sijoitusvarallisuus, varainhankinnan käyttö sekä SYK-osingot.

Yliopiston taseasema on vahva ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä. Viime vuodenvaihteesta tase on kuitenkin heikentynyt johtuen kassavarojen laskusta (operatiivinen alijäämä). Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 328,7 miljoonaa euroa (332,6 miljoonaa euroa 31.12.2022), josta sijoitusten osuus on 262,4 miljoonaa euroa eli 79,8 prosenttia.

Digivisio 2030
Kuuntele Digivisio-podcasteja
Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia (2022)

Viimeksi päivitetty: 23.10.2023