Hallitus päätti ensi vuoden taloudesta, muutoksia hallituksen kokoonpanoon

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 13.12.2022 hyväksynyt yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 sekä talousarvion vuodelle 2023.

Vuoden 2023 budjetissa kokonaistulot ovat 281,3 miljoonaa euroa ja kokonaismenot 284,4 miljoonaa euroa. Oikaistu operatiivinen tulos jää näin 3,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden 2022 ennustettu tilikauden liiketulos on alijäämäinen 25,8 miljoonaa euroa ja oikaistu operatiivinen tulos 2,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lisäksi hallitus

  • valtuutti rehtori Jouko Niinimäen allekirjoittamaan 8,2 miljoonan USD:n sitoumuksen erikoissijoitusrahasto eQ PE XV US:ään.
  • kuuli hallituksen palkitsemisvaliokunnan sihteerin raportoinnin valiokunnan toiminnasta
  • päätti käydä keskustelun ja päättää tulospalkkio-ohjelman käyttämisestä kokouksessaan 31.1.2023
  • hyväksyi tietyin edellytyksin yliopiston sitoutumisen Horizon Europe -puiteohjelmahankkeen CONVERGE-konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laaditun riskienhallintasuunnitelman
  • hyväksyi tietyin edellytyksin yliopiston sitoutumisen Horizon Europe -puiteohjelmahankkeen HEXA-X-II-konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laaditun riskienhallintasuunnitelman.

Muutoksia hallitukseen ja sijoitusvaliokuntaan

Riku Hietaniemi on eronnut 1.1.2023 alkaen Oulun yliopiston hallituksen jäsenyydestä. Vuoden 2021 hallintovaalien tuloksen perusteella seuraava hallitukseen nouseva henkilö on lehtori Jukka Hiltunen.

Oulun yliopiston sijoitusvaliokuntaan tulee 1.1.2023 alkaen uutena jäsenenä ETLAn toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Sijoitusvaliokunnassa jatkavat KEVAn sijoitusjohtaja Maaria Eriksson, Kaleva Oy:n talousjohtaja Pirjo Kytösalmi ja yliopiston talousjohtaja Pekka Riuttanen.

Lisäksi hallitus

  • päätti, että kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelmaa viedään yliopistossa eteenpäin suunnitelman mukaisesti
  • hyväksyi Oulun yliopiston saavutettavuussuunnitelman vuosille 2023–2024
  • hyväksyi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2023
  • merkitsi tiedoksi rekrytointiprosesseihin tehdyn sisäisen tarkastuksen
  • merkitsi tiedoksi viestintäjohtajan raportoinnin viestintäasioista.
Viimeksi päivitetty: 16.12.2022