Harvaan asuttujen seutujen liikenteen digitalisaatiota kehitetään uudessa hankkeessa

Eurooppalainen AURORAL-hanke hakee esimerkkejä ja kokeilee erilaisia ratkaisumalleja liikenteen, energiahuollon, turismin, terveydenhuollon ja asumisen digitalisaatioon harvaan asutuilla alueilla. Suomessa keskiössä ovat erityisesti liikkumisen ja logistiikan innovaatiot.

Harvaan asuttujen seutujen markkinat ovat ohuet, etäisyydet pitkät ja asumistiheys pieni. Nämä tekijät haittaavat markkinalähtöisiä digitaalisia palveluita ja tekevät julkisistakin palveluista kalliita. Tästä johtuen palveluita on haasteellista ylläpitää, mikä puolestaan saattaa johtaa harvaan asuttujen seutujen näivettymiseen ja kaupunkiseutujen ja harvaan asuttujen seutujen eriytyvään kehitykseen. Teknologinen ja taloudellinen eriarvoistuminen on sekä hankala poliittinen kysymys että myös kansantaloudellinen ongelma.

AURORAL, Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application -hanke kehittää digitaalisia ratkaisuja, infrastruktuuria, liiketoimintamalleja ja palvelualustoja harvaan asuttujen seutujen lähtökohdista käsin. Uudet palvelualustat ja innovaatiot halutaan nostaa kokeiluasteelle pyrkien löytämään toimivimmat tekniset ratkaisut, apuvälineet ja toimintatavat. Viime kädessä tavoitteena on kiihdyttää harvaan asuttujen seutujen taloutta ja houkuttelevuutta sekä asuinpaikkana että yritysten sijoittumispaikkana.

AURORAL-hankkeen kokeilut sijoittuvat eri puolille Eurooppaa. Suomessa keskiössä ovat erityisesti liikkumisen ja logistiikan innovaatiot. ”Henkilöliikenteessä uusia kokeiluja on viljalti, mutta logistiikassa julkisesti avoimia kokeiluja on vähemmän tiedossa”, sanoo Oulun yliopiston yliopisto-opettaja, diplomi-insinööri Veikko Pekkala, joka toimii AURORAL-hankkeen projektipäällikkönä.

”Uudet toimintatavat ja erilaiset liikkumisen palvelut voivat parantaa harvaan asuttujen seutujen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta myös asuinpaikkana”, lisää yliopisto-opettaja, diplomi-insinööri Virve Merisalo. Merisalo keskittyy erityisesti henkilöliikenteen kysymyksiin AURORAL-hankkeessa. ”Esimerkiksi Itävallassa tehdään mielenkiintoisia henkilöliikenteen kokeiluja, joihin liittyy usein myös turismin kehittäminen”, hän täydentää.

Oulun yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana toinenkin suomalainen taho, Kemin Digipolis Oy. ”Digipolikselle AURORAL on merkityksellinen hanke. Erityisesti uudet suuret teollisuuden investoinnit, kuten Metsä Groupin biotuotetehdas, avaavat logistiikan digitalisaation kehittämiselle uusia näköaloja”, sanoo Digipolis Oy:n johtaja Seppo Ahola. ”Pyrimme osaltamme edesauttamaan digitalisaation etenemistä.”

”AURORAL on hieno EU-tutkimuksen päänavaus monessakin mielessä ja sopii Oulun yliopiston profiiliin mainiosti: yhtäältä kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja ja toisaalta tuodaan näitä ratkaisuja harvaan asuttujen seutujen arkeen”, painottaa väylä- ja liikennetekniikan professori Pekka Leviäkangas Oulun yliopistosta ja jatkaa: ”Esimerkiksi joukkoliikenteeseen ja matkaketjuihin liittyen tarvitsemme uusia ratkaisuja. Niitä pyrimme kokeilemaan, kunhan sopivat kokeilualustat vain löydetään.”

AURORAL-hankkeessa on mukana 25 partneria eri puolilta Eurooppaa. Sen kokonaisbudjetti on 16,4 miljoonaa euroa ja Eu-komission avustus hankkeelle on 14,6 miljoonaa euroa. Hanketta koordinoi Alentejon alueellinen kehittämiskomissio (Comissao de coordenacao e desenvolvimento regional do Alentejo) Portugalista. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024.

Viimeksi päivitetty: 19.4.2021