Harvinainen väitöstilaisuus konetekniikan alalla Oulun yliopistossa

Väitös Oulun yliopistossa pe 9.12.2022: Uuden äänirautakokeen kehittäminen ja soveltaminen karkaistujen martensiittisten terästen vetyhauraustutkimuksessa.

Väittelijä ja väitöstyön tarkastaneet vastaväittäjät ovat kaikki naisia, mikä on harvinaista materiaali- ja konetekniikan tutkimusalalla Suomessa.

Ultralujien terästen vetyhauraus on tunnettu ilmiö, jonka tutkiminen on tärkeää, koska se voi pahimmillaan johtaa äkkinäisiin, rakenteiden katastrofaalisiin vaurioihin.

Uudessa väitöstyössä kehitettiin uutta testausmenetelmää nimeltään äänirautakoe (Tuning-Fork Test, TFT) ultralujien terästen vetyhaurauden tutkimiseksi. Äänirautakokeessa yhdistetään vakiosiirtymän kautta määritetty elastinen jännitystila ja sähkökemiallinen vetylataus. Erityyppisten geometrioiden ja puristimien avulla äänirautanäytteeseen vaikuttava jännitystila saatiin rajattua tarkasti alueelle, jossa särön ydintyminen tapahtuu, jolloin särönkasvua voidaan kontrolloida ja seurata.

Väitöskirjan päätavoitteena oli kehittää nopea ja yksinkertainen testausmenetelmä, joka mahdollistaa ultralujien terästen vertailun ja mikrorakenteellisten tekijöiden vaikutuksen tutkimisen vedyn aiheuttamassa murtumisessa. Tuloksissa havaittiin muun muassa, että kun perinnäisen austeniitin raerajoja oli vähemmän, heikkojen vetyloukkujen tilavuus kasvoi, mikä viittaa siihen, että perinnäisen austeniitin raerajat toimivat vahvoina vetyloukkuina.

Harvinainen väitöstilaisuus edistää tekniikan alojen tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kiinnostavuutta

Väitöstilaisuus, jossa väittelijän lisäksi molemmat vastaväittäjät ovat naisia, on varsin harvinaista, ellei ainutlaatuista konetekniikan alalla Suomessa. Tilaisuus heijastaa Oulun yliopiston pyrkimyksiä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myös tekniikan alan kiinnostavuutta.

Oulun yliopistossa tekniikan tutkimuksen johtotehtävissä naisia on ollut jo pitkään: esimerkiksi teknillisen tiedekunnan dekaanina Mirja Illikainen seuraa tehtävässään Riitta Keiskiä. ”Vahvistamme osaltamme tekniikan alojen naisnäkökulmaa ja Oulun yliopiston pyrkimyksiä vaikuttaa erilaisiin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviin ilmiöihin. On tärkeää, että teknillisten ratkaisujen tutkijat ja suunnittelijat ovat moninainen joukko ihmisiä”, Illikainen sanoo. ”Useilla tekniikan aloilla naisten merkitys on jo vahva ja vaikuttaa mielikuviin koko alasta.” Esimerkiksi kemiantekniikassa ja ympäristötekniikassa väittelijä, vastaväittäjä ja kustos ovat kaikki useinkin naisia.

Diplomi-insinööri Renata Latypova väittelee Oulun yliopistossa pe 9.12.2022. Materiaali- ja konetekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Development and application of a novel tuning-fork test in studying hydrogen-induced fracture in as-quenched martensitic steels (Uuden äänirautakokeen kehittäminen ja soveltaminen karkaistujen martensiittisten terästen vetyhauraustutkimuksessa). Vastaväittäjinä toimivat tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta (VTT) ja dosentti Rachel Pettersson (Jernkontoret). Kustoksena on professori Jukka Kömi (Oulun yliopisto). Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa TA105 klo 12.

Viimeksi päivitetty: 9.12.2022