Ihmiset tiloissa – kokemus ja empatia tärkeitä rakennetun ympäristön suunnittelussa

Jotta tietotekniikan ja arkkitehtuurin suunnittelussa pystytään kehittämään ihmisille miellyttäviä ja turvallisia fyysisiä ja virtuaalisia tiloja, tarvitaan kokonaisvaltainen ymmärrys ihmisistä ja heidän tilallisista aistikokemuksistaan.
Kuvassa oleva diplomi-insinööri Ville Paananen väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 15.5.
Diplomi-insinööri Ville Paananen väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 15.5. Tietotekniikan väitöskirjan suomennettu otsikko on Tilaempatia: Ihmiskokemuksen jakaminen digitaalisesti.

Tilakokemus on ihmisen monitahoinen kokemus erilaisista ympäristöistä, koostuen muun muassa yksilön historiasta ja aistikokemuksista sekä paikan luonteesta. Empatia puolestaan ymmärretään perinteisesti luonteenpiirteenä, joka koostuu kognitiivisista ja affektiivisista puolista, joiden avulla ihminen pystyy ymmärtämään ja tuntemaan toisen ihmisen kokemuksia. Vaikka näitä aiheita ei ole aiemmin juurikaan tutkittu yhdessä tietotekniikan saralla, tarvitaan sanastoa ja näkökulmaa, joita voidaan hyödyntää käytännössä vaikka fyysisten tai virtuaalisten tilojen suunnittelussa.

”Väitöstutkimuksessani kehitin tilaempatian käsitteen. Se yhdistää inhimillisen kokemuksen sosiaaliset ja tilalliset osat kuvaamaan sitä, miten ihmiset tuntevat empatiaa toisten ihmisten tilallisia kokemuksia kohtaan. Monimenetelmäinen tutkimukseni noudattaa grounded theory -metodologiaa ja viidessä tutkimusartikkelissani tarkastelen tilaempatiaa sekä empiiristen että ei-empiiristen menetelmien avulla”, kertoo väitöskirjatutkija Ville Paananen Oulun yliopiston Jokapaikan tietotekniikka -tutkimusyksiköstä.

Tutkimuksessa tehtiin kenttähaastatteluita ihmisten tilakokemuksista Oulun keskustan alueella ja lisäksi verkkokyselyitä, jotka tarjosivat laajemman näkökulman. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millä tapaa kuvallinen ja sanallinen viestintä sekä laajennetun todellisuuden teknologiat voivat välittää tilakokemusta empatian herättämiseksi. Väitöskirjan tuloksena tutkimusartikkeleista saadut tulokset syntetisoidaan herkistäviksi käsitteiksi, jotka rakentavat teoriaa tilaempatian tueksi.

”Siten, tilaempatian näkökulma voi edistää suunnittelijan ja käyttäjän yhteistyötä turvallisempien ja toimivampien ympäristöjen luomiseksi sekä auttaa kehittämään tietotekniikan teknologioita, jotka ottavat huomioon ihmisen tilallisuuden. Lisäksi tilaempatian näkökulma tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden jatkokehittää teoriaa edelleen ja testata, mikä vaikuttaa tilaempatiaan”, Paananen kiteyttää.

Diplomi-insinööri Ville Paananen väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 15.5. Tietotekniikan väitöskirjan suomennettu otsikko on Tilaempatia: Ihmiskokemuksen jakaminen digitaalisesti (Spatial Empathy: Digitally Bridging Human Experience). Vastaväittäjänä toimii professori Thomas Olsson Tampereen yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori Simo Hosio Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa kello 12 Linnanmaalla salissa L10 sekä etäyhteyksin.

Väitöksen tiedot ja linkki väitöskirjaan löytyvät tästä.

Ville Paanasen väitöstilaisuutta edeltävänä päivänä (ti 14.5.) akatemiapalkittu apulaisprofessori Simo Hosio pitää Meet the top scientist -luennon. Hän johtaa joukkolaskennan tutkimusryhmää, johon Paananenkin kuuluu. Hybriditapahtuma on ilmainen mutta vaatii ilmoittautumisen ennakkoon. Tarkemmat tiedot täältä.

Viimeksi päivitetty: 13.5.2024