Ikään liittyvä kuulonalenema voi pienentää painoindeksiä

Oulun yliopiston uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin melualtistuksen, kuulon heikkenemisen ja kehon koostumuksen välisiä yhteyksiä.

Ympäristömelu on viime vuosina tunnistettu keskeiseksi kansanterveysongelmaksi. Pitkäaikaisen melualtistuksen on havaittu aiheuttavan kuulon heikkenemistä. Vuonna 2019 Maailman terveysjärjestö korosti kuulon heikkenemiseen liittyvän tutkimuksen tärkeyttä.

Melulla ajatellaan olevan kokonaisvaltaisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Aiempien tutkimusten mukaan pitkäaikainen altistuminen liikennemelulle voi olla yhteydessä jopa lihavuuteen, mutta tutkimusta aiheesta on tehty vasta vähän.

Oulun yliopiston tutkijat selvittivät kehonkoostumuksen ja kuulonaleneman välistä yhteyttä suurten geeniaineistojen avulla. Yli 360 000 henkilön tiedot kerättiin laajoista eurooppalaisista genomitietokannoista. Kyseiset henkilöt olivat iältään 52–63 vuotta.

Tutkimuksen tulokset eivät tue käsitystä, että lihavuuteen liittyvät tekijät aiheuttaisivat kuulon heikkenemistä. Tulokset kuitenkin osoittavat, että ikään liittyvä kuulonalenema on yhteydessä pienentyneeseen kehon painoindeksiin ja rasvakudokseen.

"Tutkimuksemme mukaan erityisesti ne iäkkäät henkilöt, joilla kuulo on heikentynyt, voivat laihtua ja menettää kehon rasvakudosta. Näille henkilöille tulisi tarjota erityistä tukea ravitsemuksen suunnitteluun”, kommentoi tutkimuksen vastaavana tutkijana toiminut Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Yiyan He.

Tutkimus toteutettiin osana Oulun yliopiston koordinoimaa kansainvälistä LongITools-hanketta, joka selvittää ympäristön, elintapojen ja biologisten tekijöiden välisiä vuorovaikutuksia ja niiden yhteyttä terveyteen.

Tulokset julkaistiin arvostetussa Nature Portfolion Scientific Reports-tiedelehdessä 27. lokakuuta 2023: He, Y., Karhunen, V., Pulakka, A. et al. A bidirectional Mendelian randomisation study to evaluate the relationship between body constitution and hearing loss. Sci Rep 13, 18434 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-44735-x

Viimeksi päivitetty: 24.11.2023