Ikäihmisen ihosyöpä voi jäädä huomaamatta – riskiryhmässä etenkin miehet

Aiemmin tunnistamattomia ihosyöpiä tai niiden esiasteita löytyi joka neljänneltä 70 vuotta täyttäneeltä Oulun yliopiston uudessa tutkimuksessa. Ikääntyneillä ihosyövän riskiä lisäsivät erityisesti miessukupuoli sekä aiemmin sairastettu ihosyöpä. Tutkijoiden mukaan karttuva tieto ihosyövän riskitekijöistä voi auttaa jatkossa kohdentamaan ihosyöpien seulontaa.

Tutkimus on osa laajaa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimusta, ja siihen kutsuttiin kaikki syntymäkohorttiin 1966 kuuluvien henkilöiden elossa olevat vanhemmat, jotka asuivat tutkimuksen aikaan Oulun alueella. Yhteensä ihotutkimukseen osallistui 552 iältään 70–92-vuotiasta henkilöä. He ottivat osaa kattavaan terveystutkimukseen, jonka yhteydessä ihotautilääkäri teki perusteellisen ihon tarkastuksen.

Joka neljänneltä tutkimukseen osallistuneista löytyi aiemmin tunnistamaton ihosyöpä tai ihosyövän esiaste. Ihosyöpiä esiintyi enemmän miehillä sekä heillä, jotka olivat sairastaneet ihosyövän joskus aiemmin. Elämänsä ensimmäisen ihosyöpädiagnoosin saaneita oli 16 % tutkituista.

”Tutkimuksemme paljasti, että ihosyöpiä jää herkästi huomaamatta ikäihmisiltä”, sanoo toisena päätutkijana toiminut ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Suvi-Päivikki Sinikumpu.

Säännöllinen, ammattilaisen suorittama koko ihon tarkastus on ikääntyneille tärkeää, Sinikumpu painottaa. ”Monet käyvät esimerkiksi hammastarkastuksessa vuosittain. Myös iho tulisi tarkastuttaa säännöllisesti. Lisäksi ihosyöpien riskitekijöistä ja ihon suojaamisesta tulisi puhua vielä nykyistäkin enemmän.”

Ihosyövät lisääntyvät edelleen, mikä tulee olemaan yhä suurempi haaste, kun väestö ikääntyy. Tietoa ihosyövälle altistavista tekijöistä tarvitaan lisää. Nyt saatu väestötason tutkimustieto ikääntyneiden ihosyövän riskitekijöistä on siksi tervetullutta. ”Suurin osa aiemmista tutkimuksista on kohdistunut valikoituneisiin tutkimusjoukkoihin, muun muassa erilaisten sairauksien potilasryhmiin, eivätkä niiden tulokset ole välttämättä kovin hyvin sovellettavissa ikääntyneeseen väestöön yleisesti”, Sinikumpu huomauttaa.

Yleisimmät pahanlaatuiset ihokasvaimet ovat okasolusyöpä, tyvisolusyöpä ja melanooma. Jos ihosyöpä havaitaan riittävän ajoissa, se pystytään yleensä hoitamaan tehokkaammin ja potilaan ennuste on parempi.

Suomen Syöpärekisterin mukaan Suomessa todetaan vuosittain reilut 3 500 uutta ihosyöpää. Luvussa ovat mukana ihomelanoomat, ihon okasolusyövät sekä muut ihosyövät mutta ei tyvisolusyöpiä, joita ilmoitettiin viime vuonna Syöpärekisteriin noin 10 000.

Tutkimusartikkeli: Sinikumpu, SP., Jokelainen, J., Keinänen-Kiukaanniemi, S. et al. Skin cancers and their risk factors in older persons: a population-based study. BMC Geriatr 22, 269 (2022). https://doi.org/10.1186/s12877-022-02964-1

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023