Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita logistiikalle – 4,5 miljoonan euron rahoitus LEVITOI-hankkeelle

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin logistiikkaongelmiin etsitään ratkaisuja korkeakoulujen ja suomalaisyritysten yhteistyönä. 
Agriculture work machines on a field
Kuva: Kuvia Suomesta / Roine Piirainen

Business Finland on myöntänyt 4,5 miljoonan euron rahoituksen LEVITOI-hankkeelle, jossa tutkitaan uusia työkone- ja laiteratkaisuja alkutuotannon logistiikka- ja käsittelyhaasteiden voittamiseksi. Oulun yliopisto osallistuu hankkeeseen yhden työosion vetäjänä.

Ilmastonmuutos muuttaa toimintaolosuhteita kantavan tieverkon ulkopuolella maailmanlaajuisesti, mikä on otettava huomioon kehitettäessä työkoneita maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Esimerkiksi Suomessa lämpötilan nousu ja kasvavat sademäärät heikentävät maapohjan kantavuutta. Uudenlaiset teknologiset ratkaisut ovat tarpeen, sillä maa- ja metsätalouden logistiikkamäärät kasvavat globaalisti.

LEVITOI-hankkeen kenttätutkimuksissa ja -kokeissa selvitetään teknisten vaihtoehtojen toteutus-kelpoisuutta sekä niiden vaikutuksia tuottavuuteen ja toimintakykyyn. Lisäksi hankkeessa selvitetään uudenlaisia tapoja tunnistaa ja hallita maapohjan muutoksia, joita kulkuneuvot ja työkoneet aiheuttavat. Tutkimustulokset auttavat yrityksiä hyödyntämään simulointia ja mallinnusta uusien tuotteiden kehittämisessä.

– LEVITOIn ensimmäisessä työpaketissa Oulun yliopisto kartoittaa eri markkina-alueilla esiin nousevia kehittämistarpeita, joilla voidaan pienentää työkoneiden ja alkutuotannon logistiikan ympäristöjalanjälkeä. Roolimme on tunnistaa markkinoilla tapahtuvaa ratkaisukysynnän muutosta ja jalostaa tämä strateginen tieto yrityksille heidän tuotekehitystään ja markkinointiaan tukemaan, valottaa väylä- ja liikennetekniikan professori Pekka Leviäkangas.

Nokian Renkaat -konserniin kuuluva Nokian Raskaat Renkaat Oy on mukana tutkimassa edistyksellisten älyrenkaidensa toimintakykyä ja mahdollisuuksia maa- ja metsätaloudessa sekä raskaissa kuljetuksissa.

– Projektissa erityinen mielenkiintomme kohdistuu pehmeisiin alustoihin kuten peltomaastoon ja metsäpohjaan ja näiden maastojen erityisominaisuuksien tunnistamiseen. Älyrenkaan välityksellä saatu tieto voi olla merkittävässä roolissa, kun halutaan ehkäistä maan liiallista tiivistymistä ja mah-dollisia vaurioita niin metsässä kuin päällystämättömillä teillä, toteaa Nokian Renkaiden kehityspäällikkö Mika Haapalainen.

– LEVITOI-hanke vahvistaa suomalaista maatalous- ja työkonetekniikan osaamista, eritoten ky-vykkyyttä tuoda nopeasti uusia ja testattuja tuotteita markkinoille, kertoo kehityspäällikkö Jukka Säkkinen Oulun ammattikorkeakoulusta.

LEVITOI-hankkeessa ovat mukana Nokian Renkaat Oyj, Sampo-Rosenlew Oy, Junkkari Oy, West Coast Roadmaster Oy, Mevea Oy, Metsäteho, Pro-Agria, Luonnonvarakeskus, Lappeenranta-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

Lue lisää Oulun ammattikorkeakoulun sivuilla

Viimeksi päivitetty: 4.2.2022