Ilmastonmuutos ja metsien talouskäyttö voivat heikentää mustikan marjan mikrobeja – eroja pohjoisen ja etelän mustikoissa

Uuden tutkimuksen mukaan mustikan marjan symbioottisten mikrobien monimuotoisuus vaihtelee Etelä- ja Pohjois-Suomen mustikoissa. Mikrobit ovat elintärkeitä kaikille elämänmuodoille.
Mustikoita
Kuva: Rodeo

”Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että ilmastonmuutos ja metsien tehokas talouskäyttö voivat muuttaa mustikan marjan symbioottisten mikrobien lajikirjoa, mikä puolestaan voi vaikuttaa muun muassa marjojen makuun tai säilyvyyteen”, toteaa professori Anna Maria Pirttilä.

Mustikka (Vaccinium myrtillus L.) on yksi Pohjois-Euroopan tärkeimmistä taloudellisista ja luonnonvaraisista resursseista, ja sen marjat ovat olleet lisääntyvässä määrin erilaisten tutkimusten kohteena. Hedelmien ja erityisesti marjojen sisältämien mikrobien tuntemus on kuitenkin vielä lapsenkengissä. ”Symbioottisilla mikrobeilla voi olla tärkeä rooli myös marjojen terveysvaikutteisten yhdisteiden muodostumisessa. Erityisesti symbioottisten mikrobien kerääntyminen marjoihin, ja niiden monimuotoisuutta määräävät tekijät ovat huonosti ymmärrettyjä”, valaisee tutkijatohtori Kaisa Lehosmaa.

Tutkimuksen mukaan useat tekijät, kuten kasvukauden sääolosuhteet, vaikuttavat sekä mikrobien monimuotoisuuteen että yhteisörakenteeseen. Ilmastonmuutoksella voi siten olla moninaisia vaikutuksia myös luonnonmarjojen ja niiden mikrobien yhteiseloon. Tutkimuksessa symbioottisista mikrobeista keskityttiin tarkastelemaan erityisesti sienityyppisiä endofyyttejä.

Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Phuong Nguyen, tutkijatohtori Kaisa Lehosmaa sekä professori Anna Maria Pirttilä kollegoineen osoittavat tuoreessa tutkimuksessaan, että Venturia-, Cladosporium- ja Podosphaera-mikrobisukujen runsaus on erilainen Etelä- ja Pohjois-Suomen mustikoissa. Erityisesti Venturia-suku on yleinen Pohjois-Suomessa, kun Cladosporium puolestaan Etelä-Suomessa.

Tutkimuksessa tutkittiin ilmastoalueiden vaikutusta ja niiden sääolosuhteita (lämpötila, sateen määrä) kasvukauden aikana sekä maaperän ominaisuuksia (pH, ravinteet) mustikan hedelmien endofyyttisiin yhteisöihin Etelä- ja Pohjois-Suomesta. Yhteenvetona tutkijat toteavat, että mustikan marjojen endofyyttien monimuotoisuus ja kokoonpanon rakenne noudattavat samanlaisia malleja kuin yleisesti kasvien lehtien osalta on havaittu. Niitä muokkaavat erilaiset ympäristötekijät, kuten ilmasto ja ympäröivän metsäkasvillisuuden monimuotoisuus, joten näiden muutokset vaikuttavat myös mustikan marjan symbioottisiin mikrobeihin.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu tammikuussa 2024 kansainvälisesti arvostetussa Environmental Microbiome -lehdessä. Tutkimusta ovat tukeneet Euroopan rakennerahasto, Suomen Akatemia, Suomen kulttuurirahasto, Olvi säätiö, Koneen säätiö sekä Oulun yliopisto.

Tutkimusartikkeli: Nguyen M-P., Lehosmaa K., Toth K., Koskimäki J.J., Häggman H., Pirttilä AM., 2024.Weather in two climatic regions shapes the diversity and drives the structure of fungal endophytic community of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) fruit. Environmental Microbiome. https://doi.org/10.1186/s40793-024-00551-y

Lue lisää

Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimus

Host-Microbe Interactions research group

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024