Ilmoittaudu kesäopintoihin nyt

Tietojenkäsittelytieteissä on tarjolla kolme varsinaista kesäkurssia ja lisäksi useilla kursseilla mahdollisuus suorittaa opintoja itsenäisesti kesän aikana. Tutustu myös yliopiston muuhun kesäopetustarjontaan.

Kesäkurssit

Tietojenkäsittelytieteissä tarjotaan kolme varsinaista kesäkurssia, joihin voi osallistua kuka tahansa:

Näihin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin (linkit yllä) tai avoimen yliopiston kautta. Huomaa, että ilmoittautumisajat vaihtelevat kursseittain

Kesäsuoritusmahdollisuus

Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat voivat suorittaa valikoituja kursseja kesällä 2021. Kesällä ei ole varsinaista opetusta tai tukea, vaan suorittaminen tapahtuu tenttimällä, palauttamalla harjoitustyö tai vastaavalla tavalla. Kurssien opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmät voivat poiketa normaalista toteutuksesta, kunhan osaamistavoitteet täyttyvät.
Ilmoittaudu kesäsuoritukseen viimeistään torstaina 30.4.2021.
Kurssin vastuullinen opettaja voi olla järjestämättä kesäsuoritusmahdollisuutta, jos ilmoittautuneita on alle viisi (5). Älä kuitenkaan ilmoittaudu turhaan, sillä se kuormittaa opettajia ja mahdollisesti muita opiskelijoita sekä vaikuttaa päätökseen, järjestetäänkö vastaavaa mahdollisuutta seuraavana kesänä.
Mikäli kesäsuoritusmahdollisuus järjestetään kurssilla, opettaja ilmoittaa suoritusohjeet maanantaina 10.5.2021 alkavalla viikolla, ja toimittaa muun materiaalin kurssikohtaisen aikataulun mukaisesti.

Muut kesäopinnot

Kesällä on hyvä mahdollisuus opiskella myös sivuaineita, jotka voidaan sisällyttää tutkintoon valinnaisiin opintohin. Tietojenkäsittelytieteilijöiden suosimia opintoja ovat olleet mm. psykologia, kielet, kauppatieteet ja tietotekniikka. Huomaa, että voit ottaa opintoja myös toisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, ja hyväksilukea ne AHOT-menettelyn kautta.

Oulun yliopiston kesäopinnot 2021

Viimeksi päivitetty: 22.4.2021