Ilmoittaudu kesäsuorituksiin 9.5. asti

Kesäsuoritusmahdollisuuksiin on ilmoittautunut jo peräti 144 tietojenkäsittelytieteiden opiskelijaa. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 9.5. asti.

Varsinaisen kesäopetuksen, työharjoittelun ja tutkielman tekemisen lisäksi tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat voivat suorittaa valikoituja kursseja kesällä 2021. Näillä kursseilla ei ole varsinaista opetusta tai tukea, vaan suorittaminen tapahtuu tenttimällä, palauttamalla harjoitustyö tai vastaavalla tavalla. Kurssien opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmät voivat poiketa normaalista toteutuksesta, kunhan osaamistavoitteet täyttyvät.

Kesäsuoritusmahdollisuuksiin ilmoittautui ensimmäisessä vaiheessa peräti 144 pääaineopiskelijaa. Suosituimmat kurssit olivat kandivaiheen kurssit Johdatus tutkimustyöhön, Ohjelmointi 2, Ohjelmointi 3, Tietorakenteet ja algoritmit sekä Tietoturva, joille kaikille oli yli 20 ilmoittautunutta. Yleisesti maisterivaiheen kurssit kiinnostivat vähemmän.

Seuraavista kursseista järjestetään kesäsuoritusmahdollisuus:

 • Advanced Software Quality and Security
 • Business Process Modelling
 • Digitalisation and Innovation
 • Enterprise Systems
 • Johdatus tutkimustyöhön
 • Käyttöliittymien perusteet
 • Laitteet ja tietoverkot
 • Master's Thesis Seminar
 • Ohjelmistoarkkitehtuurit
 • Ohjelmistojen laatu ja testaus
 • Ohjelmistojen mallinnus ja suunnittelu
 • Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet
 • Ohjelmointi 2
 • Ohjelmointi 3
 • Ohjelmointi 4
 • Research Methods
 • Software Development, Maintenance and Operations
 • Software for Intelligent Systems and Artificial Intelligence (AI)
 • Software Platforms and Ecosystems
 • Software-Defined Products, Systems and Services
 • Tietojärjestelmien suunnittelu
 • Tietokannat
 • Tietomallinnus ja -suunnittelu
 • Tietorakenteet ja algoritmit
 • Tietoturva
 • User Experience (UX) Design and Management
 • Vaatimusmäärittely

Kesäsuorituksiin voi vielä ilmoittautua sunnuntaihin 9.5.2021 saakka.

Vastuuopettaja lähettää ilmoittautuneille suoritusohjeet maanantaina 10.5.2021 alkavalla viikolla, ja toimittaa muun materiaalin kurssikohtaisen aikataulun mukaisesti.

Seuraaville kursseille oli alle viisi ilmoittautunutta, joten niistä ei järjestetä kesäsuoritusmahdollisuutta:

 • ICT and Organisational Change
 • Information Security Policy Management in Organisations
 • Professional Software Engineering Processes and Human Factors
 • Servitisation, Co-Creation and Business Development
 • System Design Methods for Information Systems
 • Tietojärjestelmien mallintaminen, suunnittelu ja kehitys
 • Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet

Kannattaa myös muistaa mahdollisuus tehdä kesällä tutkielmia tai työharjoittelu:

Oulun yliopiston laajaa sivuainetarjontaa voi hyödyntää myös kesällä.

Huomaa, että voit ottaa opintoja myös toisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, ja hyväksilukea ne AHOT-menettelyn kautta.

Viimeksi päivitetty: 3.5.2021