Inkeri ja Mauri Vänskän säätiöltä merkittävä lahjoitus Oulun yliopiston lääketieteen alalle

Inkeri ja Mauri Vänskän säätiö päätti lahjoittaa 134 400 euroa Oulun yliopiston lääketieteen tutkimukseen. Lahjoitus on oikeutettu valtion vastinrahoitukseen, joka jopa 2,5-kertaistaa lahjoitetun summan.

Inkeri ja Mauri Vänskän säätiö on perustettu vuonna 1985. Säätiön tarkoituksena on elinkeinotoiminnan tukeminen, Pohjois-Karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja taltioiminen, maakunnallisen kulttuuri- ja museotoiminnan tukeminen sekä lääketieteellisen tutkimustyön edistäminen. Vuonna 2021 säätiö päätti lahjoittaa koko lääketieteen avustussumman Oulun yliopistolle.

”Säätiömme tukee lääketieteen alalla sydän- ja verisuonitautien, syövän sekä aivosairauksien tutkimusta. Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusaiheet ovat hyvin linjassa säätiön fokusalueiden kanssa ja tutkimus on korkeatasoista. Näemme myös valtion vastinrahan tuoman mahdollisuuden lahjoituksen arvon kasvattamiselle tärkeänä”, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Juhani Vänskä.

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Osmo Tervonen arvostaa merkittävää lahjoitusta ja sen antamia mahdollisuuksia.

”Kiitän lämpimästi Inkeri ja Mauri Vänskän säätiötä tästä lahjoituksesta. Olemme jo aiemmin kohdentaneet lääketieteellisen alan lahjoituksia esimerkiksi syöpätutkimukseen, nuorten tutkijoiden urapolkujen tukemiseen sekä aivosairauksien tutkimuksen edistämiseen. Meneillään olevan varainhankintakampanjan tuomat resurssit vahvistavat edelleen tutkimustamme ja avaavat uusia mahdollisuuksia”, Osmo Tervonen kertoo.

Lahjoituksen vaikuttavuutta kasvattaa Sitran vastinrahoitus. Sitra pääomittaa yliopistoja yhteensä 67 miljoonalla eurolla niiden 30.6.2022 mennessä keräämän yksityisen pääoman perusteella. Oulun yliopistolla on meneillään varainhankintakampanja yksityisen pääoman keräämiseksi ja vastinrahan maksimoimiseksi. Yliopisto ohjaa lahjoitusvaroja strategiansa mukaisiin toimiin, joilla vahvistetaan tieteellistä profiilia sekä lisätään tutkimuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta muun muassa huippurekrytointien ja uusien tutkimusavauksien myötä.

Viimeksi päivitetty: 23.2.2022