Istukan proteiinit voivat vaikuttaa ennenaikaisen synnytyksen käynnistymiseen

Oulun yliopiston tutkijat havaitsivat, että tiettyjen proteiinien poikkeava määrä istukassa on yhteydessä sikiön riskiin syntyä ennenaikaisesti.

Lastentautien ja perinnöllisyystieteen tutkijoista koostuva ryhmä osoitti uudessa tutkimuksessaan, että alfa-1-antitrypsiiniproteiinin määrä on matalampi ennenaikaisesti syntyneiden lasten istukoissa verrattuna täysaikaisesti syntyneiden istukoihin.

Ennenaikainen synnytys on maailmanlaajuinen ongelma, sillä useampi kuin joka kymmenes lapsi syntyy ennenaikaisesti eli ennen 37. raskausviikkoa. Ennenaikainen syntymä altistaa lapsen elinikäisille sairauksille ja lisää merkittävästi kuolleisuusriskiä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa istukassa olevia proteiineja ja tarkastella niiden määrien mahdollista yhteyttä ennenaikaisen synnytyksen käynnistymiseen. Yksi proteiineista, jonka määrän havaittiin olevan matala ennenaikaisesti synnyttäneiden istukoissa, oli alfa-1-antitrypsiiniproteiini. Alfa-1-antitrypsiinin tehtävä on suojata kudoksia kudosvaurioiden tai bakteeri-infektioiden yhteydessä. Sen pitoisuus kohoaa tulehdustiloissa ja kudostuhon yhteydessä. Lisäksi sen pitoisuuden äidin veressä on havaittu nousevan raskauden aikana.

Tutkimuksessa havaittiin, että alfa-1-antitrypsiiniä esiintyy istukkakudoksessa sekä istukan solujen sisällä että solujen ulkopuolella olevissa rakenteissa. Tämä sidekudosrakenne toimii eräänlaisena "liimana", joka kiinnittää istukan kohdun seinämään ja sillä on aiemmissa tutkimuksissa esitetty olevan tärkeä rooli äidin ja sikiön immuunivuorovaikutuksessa. Tutkimus osoitti, että alfa-1-antitrypsiinillä saattaa olla suojaava vaikutus istukan sidekudosrakenteisiin.

Tutkijat uskovat, että alfa-1-antitrypsiinin vähäisempi määrä asettaa raskauden ylläpitämiselle välttämättömiä rakenteita alttiiksi kudosvaurioille. Tämä voi johtaa spontaaniin ennenaikaiseen synnytykseen.

Tällä hetkellä ei ole olemassa tehokasta tapaa ennustaa ennenaikaisuutta tai ehkäistä ennenaikaista syntymää. Jatkossa tutkijat pyrkivät selvittämään, mitkä tekijät johtavat alfa-1-antitrypsiinin poikkeavaan määrään, ja voitaisiinko alfa-1-antitrypsiinivalmisteen avulla vaikuttaa synnytyksen käynnistymiseen.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa BMC Medicine -lehdessä.

Tutkimusjulkaisu: Tiensuu H, Haapalainen AM, Tissarinen P, Pasanen A, Määttä TA, Huusko JM, Ohlmeier S, Bergmann U, Ojaniemi M, Muglia LJ, Hallman M, Rämet M. Human placental proteomics and exon variant studies link AAT/SERPINA1 with spontaneous preterm birth. BMC Med 20, 141 (2022). https://doi.org/10.1186/s12916-022-02339-8

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023