Itsearviointitesti Industry 4.0 ratkaisuja tarjoavien mikro- ja pienyritysten tueksi julkaistu

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on lanseerannut osana Interreg Nord -rahoitteista DigiProcess-projektia kevyen Industry 4.0 -ratkaisutoimittajan itsearviointitestin, joka auttaa yrityksiä hahmottamaan suurten prosessiteollisuusyritysten Industry 4.0 -hankintayhteistyön odotuksia ja tarpeita.
mies istuu maassa läppärin kanssa

Industry 4.0 -testi on suunniteltu mikroyrityksille ja pk-yrityksille, jotka tarjoavat tai suunnittelevat tarjoavansa digitaalisia ratkaisuja prosessiteollisuuden yrityksille. Testi tarjoaa yritykselle helpon ja matalan kynnyksen kartoituksen sen nykytilan kilpailukyvystä sekä konkreettisia kehitysideoita niiltä alueilta, joita prosessiteollisuuden yritykset painottavat Industry 4.0 -hankinnoissa ja yhteistyössä pienten toimittajien kanssa.

Testi perustuu DigiProcess-projektissa tehtyyn tutkimukseen, erityisesti suurten prosessiteollisuuden yritysten haastattelututkimuksiin. Itsearviointitesti koostuu seuraavista osa-alueista:
- Yrityksen arvolupauksen vastaavuus asiakastarpeeseen
- Ketterä kehittäminen
- Muutoksiin reagoiminen
- Asiakasviestintä
- Teknologiaosaaminen
- Asiakaskohtainen toimialaymmärrys
- Tuote- ja palvelupilottien tuotteistaminen
- Tuotteiden ja palveluiden skaalaaminen
- Kansainvälisen kommunikoinnin kyvykkyys
- Sopimusoikeus
- Luotettavuus
- Pitkän aikavälin yhteistyötavoitteet
- Tuotteiden ja palveluiden ylläpito

DigiProcess -hankkeen tavoitteena on tukea pk-yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita teollisuudelle ja digitaalisten palvelujen ja prosessiteollisuuden ekosysteemien digitaalista kehittymistä. Hanke on kolmevuotinen (2019–2022), jota toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Oulun yliopisto, Kemin Digipolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Luleå Tekniska Universitet ja Industriellt Utvecklings Centrum Norr AB. Interreg Nord -rahotuksen lisäksi hanketta rahoittaa Lapin Liitto.

Industry 4.0 -ratkaisutoimittajan itsearviointitesti löytyy TÄÄLTÄ.

Kysy lisää:
Martti Saarela, kehityspäällikkö,
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Martti.Saarela@oulu.fi
040 559 699

Peetu Virkkala, projektitutkija
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
peetu.virkkala@oulu.fi
050 516 9608

Viimeksi päivitetty: 25.5.2022