Jaettua päätöksentekoa terveydenhuollossa kehittävä tutkimushanke sai jatkorahoituksen

Oulun yliopistossa toimiva tutkimushanke on saanut lähes kolmen miljoonan jatkorahoituksen. Jaetun päätöksenteon ohella hankkeessa kehitetään muun muassa hinta- ja kustannustietojen liittämistä hoitosuosituksiin ja vähähyötyisistä hoidoista luopumista. Jälkimmäisten kustannukset ovat terveydenhuollolle arviolta useita satoja miljoonia euroja. Vähähyötyisistä hoidoista luopumista tutkitaan hankkeessa Oulun yliopiston professori Miia Turpeisen johdolla.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt 2,7 miljoonan euron jatkorahoituksen tutkimushankkeelle, jossa kehitetään tiedon käyttöä vahvistamalla jaettua päätöksentekoa terveydenhuollossa. Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) -hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ja tutkimusjohtaja, dosentti Eila Kankaanpää.

PROSHADE-hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Hanke on käynnistynyt jo vuonna 2021 ja tulevalla kolmen vuoden jatkorahoituskaudella tavoitteena on ottaa käyttöön hankkeessa kehitetyt toimintamallit osaksi suomalaista terveydenhuoltoa. Tavoitteena on ohjata terveydenhuollon resursseja terveyshyötyä tuottavaan toimintaan sekä vahvistaa potilaan osallisuutta päätöksentekoon omasta hoidostaan.

Hankkeessa on jo kehitetty malli, jossa Käypä hoito -suosituksiin liitetään tietoa hoitovaihtoehtojen hinnoista ja kustannuksista. Ensimmäinen mallin mukainen suositus julkaistiin vuoden alussa. Käypä hoito -suosituksiin kootaan tietoa vaikuttavista hoitokäytännöistä.

"Tuomme taloudellista tietoa hoitosuositusten laatimiseen sekä työyksiköiden ja lääkäreiden käyttöön. Tärkeintä on tehdä päätökset hoidon vaikuttavuus edellä, mutta kehitystyömme auttaa ammattilaisia huomioimaan tarvittaessa myös talouden, kun päätöksiä tehdään yhdessä potilaan kanssa. Näin terveydenhuollon resurssit riittävät paremmin terveystarpeisiin", Kankaanpää kertoo.

Hankkeessa on koottu myös tutkimustietoa siitä, miten karsia vähähyötyisiä hoitoja terveydenhuollossa. Tutkimuksen kohteena ovat mm. potilaiden ja ammattilaisten näkemykset vältettävien hoitokäytäntöjen vähentämisestä.

"Vähähyötyisistä hoitokäytännöistä luopuminen ja potilaiden arvojen sekä kokemusten vahvempi rooli hoitopäätöksissä parantavat palvelujen laatua", Kankaanpää toteaa.

Potilasjärjestöt ja ammattilaiset tiiviisti mukana kehitystyössä

Potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten rooli on hankkeen tutkimuksessa tärkeä. Hankkeessa kehitetään digitaalista palvelua potilaiden tuottaman tiedon hyödyntämiseksi vastaanotolla yhteistyössä neurologisten potilaiden ja ammattilaisten kanssa. Tavoite on kehittää digitaalinen palvelu potilaalle tärkeiden asioiden tuomiseen mukaan päätöksentekoon.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan aitoja vuorovaikutusprosesseja, joiden kautta tieto kulkee ja joissa tietoa tulkitaan. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka ammattilaiset osallistuvat työyksiköissä Käypä hoito -suositusten käyttöönottoon liittyvään päätöksentekoon sekä millaista on potilaiden ja ammattilaisten osallistuminen ja vuorovaikutus hoitopäätöksissä. Tutkimustuloksia integroidaan Tampereen yliopiston lääkäreiden vuorovaikutuskoulutukseen opetusyhteistyön ja podcastien muodossa.

"Tutkimme miten tieto ja siitä tehdyt erilaiset tulkinnat suuntaavat päätöksentekoa. Tarkastelemme myös asenteita jaettua päätöksentekoa kohtaan, taloudellisen tiedon käytön hyväksyttävyyttä ja mahdollisia eettisiä ongelmia", hankkeen varajohtaja, professori Johanna Ruusuvuori Tampereen yliopistosta sanoo.

PROSHADE-konsortio koostuu neljästä osahankkeesta. Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopistosta vastaa hankkeen terveystaloustiedeosiosta. Hankkeen varajohtaja, professori Johanna Ruusuvuori Tampereen yliopistosta vastaa tutkimusosiosta, jossa tutkitaan päätöksentekoprosessia ja informaatiolukutaitoa. Dosentti Jorma Komulainen Duodecimista ja professori Miia Turpeinen Oulun yliopistosta vastaavat Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suositusten kehittämisestä. Professori Hanna Kuusiston tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta kehittää digitaalisen palvelun potilaan ja ammattilaisen väliseen jaettuun päätöksentekoon.

PROSHADE-hankkeessa on mukana useita terveydenhuollon yksiköitä Oulun, Kuopion, Pirkanmaan ja Uudenmaan seuduilta. Yhteistyöverkostossa ovat mukana myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Palveluvalikoimaneuvosto PALKO, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUS ja Kuopion yliopistosairaalan Epilepsiakeskus.

Viimeksi päivitetty: 14.6.2023