Jane ja Aatos Erkon säätiöltä avustuksia Oulun yliopistolle tekniikan ja lääketieteen teknologian tutkimukseen

Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi yhteensä 2,6 miljoona euroa avustusta Oulun yliopiston kahdelle hankkeelle. Kaikkiaan säätiö myönsi avustuksia lähes 9,3 miljoonaa euroa 11 hankkeelle. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee korkeatasoista tutkimusta, taidetta ja kulttuuria.

Jane ja Aatos Erkon säätiön toukokuun avustukset painottuivat tekniikan alojen hakemuksiin. Näiden osuus kokonaisavustuksesta oli 8,1 miljoonaa euroa seitsemälle hankkeelle, sisältäen kaksi avustusta lääketieteellisen teknologian projekteihin. ”Säätiön pitkäjänteisen, mutta myös uusia avauksia sekä riskipitoisia hankkeita mahdollistavan avustustoiminnan merkityksellisyys korostuu entisestään tänäkin vuonna”, säätiön hallituksen puheenjohtaja Nils Ittonen summaa. ”Vahvan lääketieteen tutkimuksen rinnalla säätiön tavoitteena on nostaa tekniikan alan myöntöprofiilia”, Ittonen jatkaa.

”Kiitän lämpimästi Jane ja Aatos Erkon säätiötä tuesta Oulun yliopiston tutkijoille. Nyt myönnetyt avustukset mahdollistavat uusia yliopiston strategiaa tukevia tutkimusavauksia hiilivapaan tulevaisuuden ja elinikäisen terveyden edistämiseksi. Arvostan suuresti säätiön vahvaa ja pitkäaikaista tukea perustutkimukselle ja uransa eri vaiheissa oleville tutkijoille”, kertoo Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

Oulun yliopiston Centre for Advanced Steels Research (CASR) -tutkimusyksikölle myönnettiin 2 000 000 euron viisivuotinen avustus. Noin 120 tutkijan osaamiskeskittymä on alallaan pohjoismaiden suurin tutkimusyksikkö, joka kattaa koko teräksen käsittelyketjun. Avustuksella yksikkö keskittyy alan akuuttiin perustutkimuksen tarpeeseen ja niihin teräs- ja konepajateollisuuden teemoihin, joissa hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää eniten ja osaamisen vahvistamisesta on suurin hyöty. ”Avustuksen tuella pystymme tutkimaan teräs- ja konepajateollisuuden tulevaisuuden teemoja. Projektissa keskitymme perustutkimukseen ja uskomme, että tuki mahdollistaa jo lähitulevaisuudessa teollisuuden uudet innovaatiot matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, hankkeen vastuullinen tutkija, professori Jukka Kömi sanoo.

Niin ikään Oulun yliopiston tutkija FT Mikko Finnilän tutkimukseen uusien kuvantamismenetelmien kehittämiseen luu- ja rustokudosten vaurionkorjauksen selvittämiseksi myönnettiin 600 000 euron avustus neljälle vuodelle. ”Hankkeessa kehitetään uusia kuvantamismenetelmiä, jotka auttavat meitä paremmin ymmärtämään luun ja ruston paranemista. Menetelmät mahdollistavat tarkemman kokonaiskuvan muodostamisen, sillä niillä voidaan parantaa kuvien tarkkuutta ja kontrastia. Hankkeen aikana menetelmien avulla pyritään tunnistamaan parempia materiaaleja, joilla voidaan tehostaa luun ja ruston korjausta”, Finnilä kertoo.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024