Juho Vainion säätiön suurapuraha professori Raija Korpelaiselle

Juho Vainion säätiö on myöntänyt vuoden 2024 suurapurahan Oulun yliopiston terveysliikunnan professorille Raija Korpelaiselle.

Sadantuhannen euron (100 000 €) suuruinen apuraha osoitettiin Korpelaisen johtamalle REPACT-tutkimukselle, jossa selvitetään asuinympäristön monimuotoisuuden ja rakennetun ympäristön piirteiden merkitystä väestön liikkumiseen, uneen, sydän- ja verisuonitautiriskiin sekä mielenterveyteen elämänkaaren aikana.

Oulun yliopistossa ja ODL Liikuntaklinikalla toteutettavassa tutkimuksessa hyödynnetään Pohjois-Suomen syntymäkohorttien 1966 ja 1986 laajoja kysely- ja mittausaineistoja lähes 60 vuoden ajalta. Kohortin tietoja yhdistetään elinaikaiseen paikkatietoon ja muuttohistoriaan perustuvaan luonnollisen ja rakennetun asuinympäristön piirteitä kuvaavaan ainutlaatuiseen aineistoon. Tutkittavien fyysistä aktiivisuutta eri ikäkausina on selvitetty kyselyillä ja liikemittareilla tehdyillä mittauksilla. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään Telian operaattoridataa väestön liikkumisesta sekä tutkittavien asuinpaikoista kerättyä maaperänäyteaineistoa.

Hyvinvointia edistävien ja kestävien asuinympäristöjen suunnittelussa keskeistä on kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, ja ne ovat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa asukkaiden liikkumisen mahdollisuuksiin. Jo paikallaanolon vähentäminen ja kevyt liikkeessä oleminen voivat tutkimusten mukaan olla merkityksellisiä terveyden kannalta. Pienenkin istumiseen käytetyn ajan korvaaminen kevyellä liikkumisella päivittäin voisi tuottaa merkittäviä terveyshyötyjä.

Tutkimus tuottaa kansainvälisesti ainutlaatuista tietoa väestön liikkumista ja hyvinvointia edistävään, kestävään päätöksentekoon, maankäyttöön ja kaupunkisuunnitteluun sekä vaikuttavien interventioiden suunnitteluun. ”Näin kattavaa fyysisen aktiivisuuden tarkastelua suhteessa asuinympäristön piirteisiin ei ole koskaan aiemmin tehty, eikä väestöpohjaisia tutkimuksia aiheesta ole vielä olemassa. Operaattoridataa ei myöskään ole hyödynnetty aiemmin. Myös maaperänäytteiden hyödyntäminen on uutta liikuntatutkimuksessa”, Korpelainen kertoo.

Juho Vainion säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muuhun terveyttä edistävään toimintaan. Tuen kohteita ovat terveysliikunta, terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen ja ympäristöterveyden edistäminen. Tänä vuonna Juho Vainion säätiöltä saivat rahoitusta myös seuraavat Oulun yliopiston tutkijat: Anna Pulakka, Nina Rautio, Maija Korpisaari ja Anni Niskanen.

Viimeksi päivitetty: 22.1.2024