Julistus korostamaan tieteen vastuullisuutta

Oulun yliopiston on ensimmäisenä yliopistona Suomessa ottanut käyttöön julistuksen vastuullisuuden ja avoimuuden noudattamisesta kaikessa tutkimustoiminnassaan. Kirjallisella julistuksella yliopisto haluaa tehdä tutkimuksensa perusperiaatteet mahdollisimman näkyviksi yhteistyökumppaneilleen kansallisesti ja kansainvälisesti. Julistuksen tarkoitus on samalla ohjata ja parantaa oman tutkimustoiminnan laatua sekä vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa.
Tohtorinhattu

Oulun yliopiston vastuullisen tieteen julistus perustuu kansainvälisiin ja kansallisiin tieteen ja tutkimuksen vastuullista toimintaa ohjaaviin linjauksiin ja arvoihin sekä yliopiston allekirjoittamiin periaatejulistuksiin. Omassa julistuksessaan Oulun yliopisto sitoutuu edistämään avointa ja vastuullista tiedettä, hyviä tieteellisiä käytäntöjä, kestävää kehitystä, tieteen vapautta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tutkimuksessa sekä vastuullista tutkimuksen arviointia.

"Toivon, että yliopistomme tutkijat hyödyntävät julistusta etenkin kansainvälisessä tutkimus- ja opetusyhteistyössä. Julistuksen idea nousi tutkimusyhteisömme todellista tarpeesta, eikä julistuksen ole tarkoitus olla vain ylätason kuvaus työtämme ohjaavista arvoista, vaan dokumentti, jota käytetään, kun määritetään yhteistyön tapoja sekä rajoja.", sanoo tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

Vastuullisuuden ja avoimuuden julistus ilmentää Oulun yliopiston arvoja ja strategiaan kirjattuja tavoitteita. Yliopiston strategiaan kirjattu vahvuus on tuoda tiede ja yhteiskunnan eri toimijat lähemmäs toisiaan ja viedä tutkimustulokset ja osaaminen aktiiviseen käyttöön. ”Kannamme vastuuta” arvon mukaisesti tutkimustyömme auttaa mm. löytämään ratkaisuja maapallon resurssien kestävään käyttöön.

Tutustu julistukseen ja vastuullisen tutkimuksen linjauksiin

Viimeksi päivitetty: 11.2.2021