Kampusvisioskenaarioiden ensimmäiset luonnokset on nyt julkaistu

Kampusvisiotyöryhmä on työstänyt syksyn aikana skenaariota, millainen Oulun yliopisto olisi tulevaisuudessa vuonna 2050. Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat pääsevät tällä viikolla katsomaan ja kommentoimaan skenaarioita kampusvisiopäivillä, jotka järjestetään sekä Linnanmaan että Kontinkankaan kampuksilla.

Kolme luonnosta erilaisista skenaariosta ovat syntyneet yliopistoyhteisölle keväällä tehdyn tulevaisuuden kampuskyselyn perusteella sekä kuulemalla eri alojen asiantuntijoita. Asiantuntijoiden näkökulmia on kuultu mm. korkeakoulujen digitalisaation, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden teemoista.

Ja ei hätää, vaikka kampusvisiopäiville ei pääsisi. Skenaariot ovat nähtävillä verkossa ja kommentteja niistä voi antaa 21.11. asti. Työryhmän skenaariotyö jatkuu vuoden loppuun.

”Skenaarioita tehdessä on katsottu tulevaisuuteen ja mietitty erilaisia vaihtoehtoja. Skenaariot ovat tarkoituksella erilaisia toisiinsa nähden, mutta niistä kaikista löytyy tärkeimmät prioriteetit, joita yliopistoyhteisö on tulevaisuuden suunnittelussa korostanut. Prioriteetteja ovat esimerkiksi yhteisöllisyys, poikkitieteellisyys, monipuoliset tilat ja tapahtumat”, kertoo kampusvisiotyöryhmän puheenjohtaja Lotta Leinonen.

Tänään on myös avattu henkilöstölle ja opiskelijoille kysely, jossa esitellään kaikki prioriteetit ja joista voi valita itselleen kaikista tärkeimpiä. Samalla lomakkeella pääsee myös kommentoimaan skenaarioluonnoksia sekä antamaan palautetta tähänastisesta kampusvisioprosessista. Lomake on auki maanantaihin 21.11.2022 asti.

Skenaariot ovat (otsikoissa linkki skenaarioiden esittelyyn):

KAMPUSKAUPUNKI – CAMPUS AS A CITY
Laaja kampuskokonaisuus itsessään toimii minikaupunkina, joka kokoaa kaikki tiedekunnat ja toiminnot yhteen sekä tarjoaa palveluita ja kohtaamisia yliopistoyhteisön ja kaupunkilaisten kesken. Kampusalueen ytimessä on eri kulkuvälineillä helposti saavutettava keskus, joka on aina auki. Tämä synnyttää vetovoimaa sekä houkuttelee palveluja ja tapahtumia sitoen kaikki kaupunkilaiset omaan yliopistoon.

KAUPUNKIKAMPUS - CITY AS A CAMPUS
Kampus integroituu kaupunkiin toisiinsa yhteydessä olevien useiden yksiköiden kautta. Yksiköt muodostavat yhteisöllisiä kotipesiä, jotka ovat kävelyetäisyyden päässä toisistaan. Kaupunki palveluineen ja ravintoloineen mahdollistaa kohtaamiset ja toimii myös monitieteisyyden ja kansalaistieteen alustana. Yliopiston tiloja voidaan välillä hyödyntää erilaisten tapahtumien paikkana keskellä kaupunkia.

MAAILMA KAMPUKSENA - WORLD AS A CAMPUS
Oulun yliopisto on kansainvälisesti menestynyt verkostomainen koulutus- ja tutkimuspalveluiden tuottaja. Kampus muodostuu verkostomaisesta toiminnasta, joka hajautuu digitaaliseen ympäristöön ja suurelta osin satunnaisesti lainattaviin fyysisiin tiloihin alueilla, joko Pohjois-Pohjanmaalla, Suomessa tai kansainvälisesti. Oulun yliopisto tarjoaa kokonaisvaltaisen kokemuksen tiedeyhteisöön kuulumisesta ja osallistumisesta kaikille sitä haluaville ympäri maailman.

Kampusvisiopäivät järjestetään Kontinkankaan kampuksen Kieppi-aulassa keskiviikkona 9.11. klo 10-13 sekä Linnanmaan kampuksella torstaina 10.11. klo 10-13 oransseilla naulakoilla. Työryhmäläiset esittelevät skenaarioita ja heiltä pääsee kyselemään prosessin etenemisestä sekä kommentoimaan skenaarioita.

Kampusvisiotyö jatkuu siten, että visiotyöryhmä jatkaa skenaarioiden työstöä saatujen kommenttien perusteella. Skenaarioita työstetään pidemmälle ja marras-joulukuun aikana niitä käsitellään myös yliopiston tiedekunnissa, eri yksiköissä ja ylioppilaskunnan edustajistossa. Näissä tilaisuuksissa skenaarioita voi myös kommentoida vielä ennen valmiin kampusvisiotyön julkaisua. Aikaa vision tekemiseen on tämän vuoden loppuun, joten sekä skenaarioihin että itse prosessiin ehtii hyvin vielä vaikuttamaan!

15-henkiseen kampusvisiotyöryhmään kuuluu yliopiston henkilöstöä jokaisesta tiedekunnasta, opiskelijoita sekä eri palveluyksiköiden edustajia. Visiotyöryhmä aloitti työnsä maaliskuussa 2022, kun yliopiston hallitus päätti käynnistää pitkän aikavälin visiotyön kampuskokonaisuudesta. Kampusvisiotyön tarkoituksena on tutkia edellytyksiä muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kampusalue yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle asteittain seuraavan 25 vuoden aikana. Digitalisaation myötä opintoja ja työtä tehdään entistä useammista, vapaammin itse valittavista paikoista. Yliopiston tilantarve vähenee kokonaisuudessaan ja kohdistuu monikäyttöisiin, muunneltaviin tiloihin.

Lisätietoja:

Oulun yliopiston visiotyöryhmä
Lotta Leinonen, puheenjohtaja
lotta.leinonen@oyy.f

Viimeksi päivitetty: 15.11.2022