Kansainvälisellä yhteistyöllä alueellista vaikuttavuutta

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutilla on kasvava, aktiivinen kansainvälinen yhteistyöverkosto. Syyskuussa järjestetyssä XX Kerttu Saalasti seminaarissa yhtenä teemana olikin kansainvälisyys. Koronapandemian vuoksi ulkomaalaisten puhujien vierailu ei ollut mahdollista. Digitaalisuutta ja etäyhteyksiä hyödyntäen Kansainvälisellä yhteistyöllä alueellista vaikuttavuutta -osion puheenvuorot voitiin kuitenkin toteuttaa.

Henkilökohtaiset suhteet ja yhteiset kiinnostuksen kohteet perustana tutkimusyhteistyölle

Professori Ho Don Yan Taiwanista nosti esille puheenvuorossaan kahden kaukana toisistaan olevan maan yliopistojen yhteistyön. Henkilökohtaisilla suhteilla on suuri merkitys. Yritysten varhaisiin kasvuvaiheisiin liittyvä tutkimustyö ja tapaamiset tieteellisissä konferensseissa mahdollistivat tutustumisen ja yhteistyön syventämisen. Vuonna 2019 prof. Ho Don Yan oli tutkimusvaihdossa Oulussa. Hän kertoo oppineensa silloin ymmärtämään lisää ’pohjoisesta hengestä’ (Northern Spirit).

Verratessaan suomalaista ja taiwanilaista työkulttuuri Ho Don Yan totesi, että molemmat tekevät kovasti työtä, mutta että suomalaiset tekevät sen fiksummin. Hän muistaa monet keskustelut, matkat ja vierailut mm. Nivalassa. Tulevaisuudessa yksi yhteistyön osa-alueista voisi olla mm. perheyrityksiä koskevan tutkimusyhteistyön laajentaminen.

Luottamukselle rakentuva yhteistyö syvenee ja laajenee

Vilnan yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Birute Miskiniene onnitteli Oulun yliopistoa Kerttu Saalasti Instituutin tutkimusfokuksen valinnasta. Hänen mukaansa mikroyrittäjyys on erittäin tärkeä ei vain Suomen, vaan koko globaalin vaurauden kehittymisen kannalta. COVID-pandemian tilanteessa meidän pitää ottaa huomioon taloudellisten vaikutusten lisäksi myös sosiaaliset vaikutukset ja kestävä kehitys. Vilnan yliopiston kauppakorkeakoulun yksi fokusalueista on yrittäjyys ja yrittäjyysmielen ymmärtäminen (entrepreneurship and entrepreneurial mindset). Yrittäjyys ei ole vain nuorten asia. Meidän täytyy tutkia ja kehittää koko yrittäjyysekosysteemiä.

Koronan myötä toimintatapamme ovat muuttuneet ja virtuaalisesta todellisuudesta on tullut ja tulee yhä enemmän arjen todellisuutta. Miskiniene näkee yliopistojen väliselle yhteistyölle laajentamisen ja syventämisen mahdollisuuksia. Tähän mennessä toteutunut yhdessä tekeminen on vahvalla luottamuspohjalla. Perheyrittäjyys ja mikroyrittäjyys ovat molempien kiinnostuksen kohteina.

Verkostot tukena kansainvälistymisen ja markkinoiden tuntemuksen vahvistamisessa

Corkin teknologisen instituutin kauppakorkeakoulun johtaja Breda Kenny aloitti puheenvuoronsa muistuttamalla: Mitä enemmän luet, sitä enemmän tiedät. Mitä enemmän opit, sitä useampiin paikkoihin kuljet. Tämä on hyvä muistaa myös pienten yritysten kansainvälistymisessä ja kasvussa. Vienti ja tuonti ovat yhtä tärkeitä talouden ja kansainvälistymisen kannalta. Eurooppalaisella tasolla mikro- ja pienten yritysten kansainvälisessä toiminnassa on paljon mahdollisuuksia. Niiden hyödyntämistä hidastavat mm. tiedon puute kansainvälisistä markkinoista, vaikeus löytää businesskumppaneita ulkomailta, inhimillisten resurssien puute ja rahoituksen saamisen haasteet.

Meidän tulisi vahvistaa niitä rakenteita, jotka auttavat pieniä yrityksiä lisäämään tietämystään kansainvälistymisestä ja markkinoiden tuntemusta. Tämä täytyy tehdä kullekin asiakkaalle räätälöidysti heidän omalla kielellään. Tässä työssä verkostojen merkitys on suuri.

Onnitteluja yhteistyökumppaneilta

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin yhteistyöverkosto ulottuu kaikille mantereille. Syyskuiseen juhlaseminaariin saatiin onnitteluviestejä eri puolilta maailmaa. Kooste terveisistä on kurkistus tutkijoiden kontakteihin.

Viimeksi päivitetty: 1.9.2021