Kansainvälistyminen ja kumppanuusverkosto välttämätön tulevaisuuden menestyjille

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin, Nivalan Teollisuuskylän, Nivalan kaupungin ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK:n edustajat osallistuivat Vilnan yliopiston ja kaupungin vieraina syyskuun lopussa järjestettyyn opinto- ja yhteistyötapaamiseen Liettuassa. Kerttu Saalasti Instituutti ja Vilnan yliopiston Kauppakorkeakoulu ovat partnereina vuonna 2017 alkaneessa Interreg Baltic Sea Region -rahoitteisessa hankkeessa. Matkan yhtenä tavoitteena oli laajentaa ja syventää yhteistyötä.

- Vilnan yliopiston kauppakorkeakoulun (Business School of Vilnius University) kanssa toteutettu työpaja poiki useita hankeideoita, joiden työstämistä jatketaan, professori Matti Muhos kertoo.

- Oli erittäin hyödyllistä toteuttaa vierailu yhdessä Nivalan kaupungin, Nivalan Teollisuuskylän, seudullisen elinkeinotoimijan ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kesken. Matkan aikana tarjoutui mahdollisuus uusien ideoiden reflektoinnille jo vierailukohteissa. Valmistelut liettualiasten vastavierailun toteuttamiseksi on jo aloitettu, Muhos jatkaa.

Suomalaisten toimijoiden yhteistyö herätti kiinnostusta.

- Verkostomaisen toiminnan ja ylipäätänsä verkostojen aktiivinen hyödyntäminen antaa vahvuutta Nivalalle. Näin toimien olemme kokoamme vahvempi toimija. Mukava oli nähdä tapaamiemme tahojen kiinnostus toimintamalliimme, kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu toteaa.

- Tulevaisuutta varten on tärkeä rakentaa myös kansainvälisiä yhteyksiä. Sillä on jatkossa merkitystä mm. hankerahoitusten saamisessa, Karikumpu sanoo.

Liettua on viime vuosina kärsinyt voimakkaasta maastamuutosta. Siihen on vastattu rohkeilla kehittämistoimilla ja uutta luomalla. Osaajat ovat alkaneet palaamaan takaisin.

Nivalan Teollisuuskylän toimitusjohtaja Kaisa Liinamaa nostaa matkan antina esille kansainvälistymisen tärkeyden ja sopivien yhteistyötahojen löytämisen rajojen ulkopuolelta.

- Voimme ottaa oppia siitä, että useiden toimijoiden yhteistyöllä pienikin menestyy isompien joukossa. Erikoistumalla meille tärkeisiin asioihin olemme houkutteleva kumppani, Teollisuuskylän hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho jatkaa.

Yliopisto avaa ovia kansainväliselle yhteistyölle.

-Yliopistojen välinen kansainvälinen yhteistyöverkosto voi toimia väylänä myös alueemme yrityksille. Esimerkiksi yliopistojen yhteisiin tutkimushankkeisiin osallistumisen kautta yritykset voivat löytää uusia yrityskumppaneita ja yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK:n toimitusjohtaja Toni Krankkala painottaa.

-Yhteistyön perustana on luottamus. Olemme jo useamman vuoden toimineet samassa projektissa Vilnan yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa. Heidän painotuksensa perheyrittäjyyteen ja meille keskeinen mikroyrittäjyyden kehittäminen antavat hyvän pohjan yhteistyö tiivistämiselle, kehityspäällikkö Eija-Riitta Niinikoski kertoo.

- Voimme oppia toisiltamme. Matkan onnistumisesta kertoi myös siitä, että molemmat yliopistoyksiköt avasivat oman verkostonsa yhteistyötä varten ja saimme aikaan konkreettisia ehdotuksia jatkotyölle, Niinikoski iloitsee.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021