Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnalle kolme Suomen Akatemian tutkimushanketta

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt tutkimusrahoituksen Sanna Järvelälle, Karin Murrikselle sekä Kati Mäkitalolle ajalle 01.09.2023 - 31.08.2027. Alla kuvaukset heidän Akatemiahankkeistaan.
Oulun yliopisto

Sanna Järvelä

Oppimisen säätely tekoälyn kanssa – edistystä peruskoululaisten oppimisen taitoihin (LEAD)

LEAD-projekti yhdistää oppimisen säätelyn teoriaa ja tekoälypohjaisia menetelmiä tuottamaan tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää sellaisissa tulevaisuuden oppimisratkaisuissa, jotka auttavat vahvistamaan peruskoulun oppilaiden oppimisen säätelyprosesseja. Tämän projektin tavoitteet ovat: (1) Uudistaa oppimisen säätelyn teoriaa ja sen tutkimusta (2) Tutkia, kuinka peruskoulun oppilaat säätelevät oppimistaan; (3) tuottaa tutkimustuloksia joiden avulla voidaan suunnitella teköälyä hyödyntäviä oppimisratkaisuja säätelytaitojen tukemiseen ja harjoitteluun. Käytämme tutkimuksessa multimodaalista dataa ja tekoälypohjaisia menetelmiä. LEAD tuottaa tutkimuspohjaista tietoa tekoälyn opetusratkaisuihin peruskoulussa.

Karin Murris

Pienestä Tärkeää: Kasvatuksellinen yhteisöprojekti monilajisesta kuolemasta ja kuolemisesta

Pienestä Tärkeää on kasvatuksellinen vastaus ilmastonmuutoksen, sukupuuttoaallon, ympäristöjen rappeutumisen, Ukrainan sodan ja pandemian tuomiin eksistentiaalisiin kriiseihin. Kuolemasta ja kuolemisesta on tullut todellista lapsille myös Suomessa; heidän kokemuksiinsa vastaaminen on hyvin tärkeää monilajiselle hyvinvoinnille. Tämä projekti tuo yhteen ‘pikkujuttuja’ poliittisina toimijoina yksityisissä ja julkisissa tiloissa: pieniä lapsia, viruksia, hyönteisiä, mikrobeja, muoveja, digitaalista – usein kuolemaa koskevasta keskustelusta ja kasvatustutkimuksesta erotettuja (ei-)ihmisiä. Tutkimusasetelma koostuu neljästä progressiivisesta, taiteen, yhteiskuntatieteiden, kasvatuksen ja filosofian (post)kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntävästä vaiheesta. Monitieteinen yhteistyö muuttaa ’pienuuden’ käsitteen avulla ajatuksia ’ihmisestä’. Uudelleenhahmottamalla kuolemaa, se tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja kasvatuksellisia materiaaleja kuoleman ja kuolemisen käsittelyyn lasten kanssa.

Kati Mäkitalo / Tuija Tammelin (JAMK)

Fyysisesti aktiiviset oppitunnit lukiossa

Tämä monialainen tutkimushanke lisää ymmärrystä opettajien ja oppilaiden kokemuksista ja sitoutumisesta fyysisesti aktiivisilla lukuaineiden oppitunneilla lukiossa. Tutkimuksessa selvitetään myös fyysisesti aktiivisten oppituntien välittömiä vaikutuksia oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin sekä tilannekohtaiseen sitoutumiseen. Tutkimuskonsortiossa yhdistyy vahva osaaminen opetuksesta, oppimisesta ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksista oppimiseen. Tämä mahdollistaa ilmiön monitieteisen tarkastelun sekä oppilaiden että opettajien näkökulmasta eri tasoilla (kerätyt kokemukset ja mitatut oppimisen edellytykset). Tulosten pohjalta luodaan suosituksia fyysisesti aktiivisista luokkahuonekäytänteistä opettajille ja opettajankouluttajille aineenopettajien osaamisen tukemiseksi sekä ennen kaikkea oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Viimeksi päivitetty: 22.6.2023