Kasvatustieteiden tiedekunnan nimi muuttuu

Kasvatustieteiden tiedekunnan uudeksi nimeksi tulee 1.1.2023 alkaen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta.

Kasvatustieteiden tiedekunnan uudeksi nimeksi tulee 1.1.2023 alkaen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (Faculty of Education and Psychology). Asiasta päätti Oulun yliopiston hallitus kokouksessaan 27.9.2022.

Psykologian tutkinto-ohjelma aloitti toimintansa vuonna 2021, ja se on sijoitettu kasvatustieteiden tiedekuntaan. Nimiuudistuksen myötä psykologia osana tiedekuntaa tulee näkyvämmin esiin.

Yliopiston hallitus esittää opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen koulutusvastuuasetuksen muuttamista niin, että Oulun yliopiston osalta asetukseen lisätään lääketieteen tekniikka niihin aloihin, joilla Oulun yliopiston on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta tekniikan alalla. Tavoitetutkinto on kaksivaiheinen (3+2 vuotta) lääketieteen tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto.

Hallitus hyväksyi yliopiston sitoutumisen InChildHealth-tutkimushankkeen konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laadittuun riskienhallintasuunnitelmaan. Hallitus valtuutti yliopiston rehtorin allekirjoittamaan konsortiosopimuksen. Tutkimusta rahoittaa EU:n komissio.

Näiden päätösten lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi

  • sisäisen tarkastajan raportoinnin
  • yliopiston varainhoidon kilpailutuksen tulokset
  • pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelman (PTS).
Viimeksi päivitetty: 27.9.2022