Kasviyhteisöjen monimuotoisuus vähenee valokilpailun kautta, jota lisäävät kasvinsyöjien häviäminen ja ravinteet

Rehevöityminen johtaa kasvien monimuotoisuuden vähenemiseen lisääntyneen valokilpailun vuoksi, kun taas kasvinsyöjät suojelevat kasvien monimuotoisuutta lieventämällä valokilpailua. Kansainvälisen tutkimusryhmän uusi tutkimus julkaistiin 2.11.2022 arvostetussa Nature-tiedejulkaisussa. 
Valaistuja aitauksia, joissa on kasveja.
Valon lisäämisen koe Saksassa, kuva Anu Eskelinen

Ihmisen aiheuttama ravinteiden rikastuminen ja kasvinsyöjien häviäminen ovat kaksi merkittävää syytä monimuotoisuuden vähenemiseen kasviyhteisöissä. Lisääntynyt kilpailu valosta on yksi useimmiten ehdotetuista tekijöistä, joka yhdistää ravinteiden ja kasvinsyöjien vaikutukset monimuotoisuuteen. Aiemmat tutkimukset valon merkityksestä luonnon systeemeissä perustuvat kuitenkin epäsuoriin todisteisiin, ja ne ovat aiheuttaneet voimakasta keskustelua tutkijoiden keskuudessa viimeisten 40 vuoden aikana.

Tutkijat Suomesta, Saksasta ja Alankomaista käyttivät uudenlaista kokeellista manipulaatiota - valon kokeellista lisäämistä nykyaikaisilla LED-lampuilla aluskasveille luonnollisella niityllä - ja yhdistivät tämän käsittelyn lannoitukseen ja kasvinsyöjien (lampaiden) poissulkemiseen. He esittävät ensimmäiset suorat kokeelliset todisteet luonnollisissa kasviyhteisöissä siitä, että kilpailu valosta on merkittävä mekanismi kasviyhteisöjen monimuotoisuuden häviämisessä rehevöitymisen ja kasvinsyöjien häviämisen seurauksena.

Näillä tuloksilla on vaikutuksia ruohostoalueiden hoitoon ja suojelupolitiikkaan. "Tuloksemme korostavat, että on tärkeää ylläpitää ja säilyttää luontaisten kasvinsyöjien populaatioita , käyttää kestävää kotieläinten laiduntamista hoitostrategiana ja palauttaa luontaiset kasvinsyöjät alueille, joilta ne ovat hävinneet keinoina ylläpitää olemassa olevaa ja palauttaa menetettyä kasviyhteisöjen monimuotoisuutta", sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja, Oulun yliopiston apulaisprofessori Anu Eskelinen. "Keskeistä on, että tiedämme nyt yhden tärkeän mekanismin, valokilpailun lieventämisen, jonka avulla kasvinsyöjät suojelevat kasvien monimuotoisuutta".

Tutkimus tehtiin Saksassa, Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ):n alaisuuteen kuuluvassa Global Change Experimental Facility (GCEF) -tutkimusinfrastruktuurissa. Tutkimuksen päärahoittajat ovat Suomen Akatemia ja UFZ. Tutkijaryhmään kuuluvat Utrechtin yliopiston apulaisprofessori Yann Hautier, UFZ:n ja German Centre for Integrative Biodiversity Research, iDiv:n professori Stan Harpole ja tutkija Maria-Theresa Jessen sekä Oulun yliopiston yli-intendentti Risto Virtanen.

Tutkimusjulkaisu: Eskelinen, A., Harpole, W.S., Jessen, MT. et al. Light competition drives herbivore and nutrient effects on plant diversity. Nature (2022).

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024