Kati Mäenpäälle OTTU ry:n väitöskirjapalkinto

KT Kati Mäenpää on palkittu väitöskirjastaan Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tunnustuspalkinnolla. Mäenpää väitteli Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa joulukuussa 2021.

Tunnustus myönnetään ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta väitöstutkimuksesta. Kati Mäenpään tutkimus kohdistuu Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutukseen. Tutkimus tuottaa uutta tietoa suhteellisen vähän tutkitusta alueesta eli motivaation merkityksestä ammattikorkeakouluopinnoissa. Tulokset osoittavat, että mahdollisuus ja kyky säädellä omaa motivaatiota on yhteydessä opiskelijan sitoutumiseen ja jaksamiseen, mikä on koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen sekä erilaisten pedagogisten toteutustapojen kannalta merkittävä tieto.

Motivaationäkökulman sisällyttäminen koulutuksen kehittämistyöhön on tärkeää, koska sitä kautta voidaan tukea ammatillisen osaamisen lisäksi myös jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien työelämävalmiuksien kehittymistä. Tällä voi olla merkitystä myös terveysalan veto- ja pitovoiman kannalta.

Mäenpään tuottamat tulokset ovat tärkeitä nykyisenä kriisiaikana, jolloin tilanteet opiskelussa saattavat muuttua nopeastikin paitsi opiskelijoiden henkilökohtaisessa elämässä myös koulutuksessa. Tulokset indikoivat, että ammatillisessa koulutuksessa on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota opiskelijoiden jaksamiseen ja opinnoissa pärjäämiseen, minkä voi hyvin laajentaa kaikkea koulutusta koskevaksi tavoitteeksi.

Tutkimus toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa ja siihen osallistui lähi- ja monimuoto-opetuksessa opiskelevia sairaanhoitajaopiskelijoita. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutusohjelmien suunnittelussa ja erilaisten teknologioiden pedagogisessa käytössä.

Mäenpään väitöskirjatyö koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joihin perustuvat tieteelliset artikkelit on julkaistu kansainvälisissä ja vertaisarvioiduissa tieteellisissä aikakauslehdissä. Työllään Mäenpää osallistuu aihetta koskevaan, kansainvälisen tason tieteelliseen keskusteluun sekä ammatillisen koulutuksen käytännön kehittämiseen.

Työn ohjaajina toimivat apulaisprofessori Hanna Järvenoja, professori Kirsi Pyhältö ja KT Jouni Peltonen.

Tunnustuksen tavoitteena on kannustaa ja tukea korkeatasoista ja uutta luovaa tutkimusta sekä lisätä tutkimustulosten näkyvyyttä ja tunnettuutta. Palkinto myönnettiin nyt viidennen kerran.

Mäenpään väitöskirja Motivaation säätely ja opiskeluhyvinvointi sairaanhoitajakoulutuksen opintojen aikana.

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta, vahvistaa tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa sekä levittää tutkimusten tuloksia ja ylläpitää keskustelua eri toimijoiden välillä.

Viimeksi päivitetty: 31.3.2022