Kauppakorkeakoulun sivuainehaku muiden tiedekuntien opiskelijoille on avoinna 9.-13.5.2022

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa muiden tiedekuntien opiskelijoille useita eri sivuainevaihtoehtoja, jotka tukevat työllistymistä ja tarjoavat opiskelijoille hyödyllisiä taitoja sekä hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista ja talouden perusmekanismeista.

Opintoja voi suorittaa seuraavissa sivuaineissa: kauppatieteet, yrittäjyys, mikroyrittäjyys, yritysjuridiikka, liiketoimintaosaamisen verkko-opinnot ja digitaalinen kauppa. Tarkemmat kuvaukset sivuaineista löytyvät opinto-oppaalta.

Perusopintotason sivuaineet eivät edellytä erillistä sivuaineoikeutta, mutta tällöinkin tulee tarkistaa opinto-oppaalta sivuaineen suorittamisedellytykset ja tarvittaessa päivittää HOPS oman tiedekunnan ohjeiden mukaisesti sekä sopia suoritusoikeudesta avoimen yliopiston tai Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toteuttamiin opintojaksoihin.

Aineopintojen sivuaineoikeuden hakuaikaa on jatkettu: haku on avoinna 9.-18.5.2022

Kauppatieteiden aineopintoihin ja yritysjuridiikan aineopintoihin anotaan suoritusoikeutta sivuainehaussa, jonka yhteydessä tarkistetaan, että ennakkovaatimukset täyttyvät. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen. Opinto-oikeus on voimassa tutkinnon suoritusajan, mutta sivuaineopintojen suorittamista suositellaan mieluiten yhden lukuvuoden aikana. Hakijat saavat tiedon hyväksytyksi tai hylätyksi tulemisesta sähköpostilla kesäkuun alkuun mennessä, ja sivuaineoikeus tulee myöhemmin näkyviin myös opiskelijan henkilökohtaisiin opinto-oikeustietoihin.

Voit hakea sivuaineoikeutta, jos vaadittavat perusopinnot on jo suoritettu tai viimeisten opintojaksojen suoritus on parhaillaan käynnissä. Tarkistamme keskeneräiset suoritukset viimeistään elokuussa 2022 ja käsittelemme keskeneräiset hakemukset.

Jos perusopintojen opintojaksoja on kokonaan aloittamatta, voit hakea sivuaineoikeutta ao. ohjeiden mukaisesti tulevan lukuvuoden aikana saatuasi perusopintokokonaisuuden valmiiksi. Tuossa tapauksessa myönnämme sivuaineoikeuksia toukokuun 2022 valintakiintiön puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Kauppatieteiden sivuaineopinnot, aineopinnot 35 op, (ei OyKKK:n opiskelijoille)

Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on kauppatieteiden perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3). Aloituspaikkoja on 20. Paikat jaetaan opintomenestyksen perusteella.

Yritysjuridiikan sivuaineopinnot, aineopinnot 35 op (ei OYKKK:n opiskelijoille)

Sivuaineoikeuden edellytyksenä on aiemmin suoritetut yritysjuridiikan perusopinnot vähintään keskiarvolla 3 (hyvä). Aloituspaikkoja on 10. Paikat jaetaan opintomenestyksen perusteella. Opintojaksojen toteutuksesta vastaa Lapin yliopisto. Opintojaksoja ei järjestetä joka lukuvuosi.

Näin haet:

 • Täytä eForms-hakulomake 18.5.2022 mennessä: Lomakepohjat | Sähköiset lomakkeet (oulu.fi)
 • Valitse valikosta 1. Erillisen opiskeluoikeuden hakemuslomake
 • Täytä lomakkeelle seuraavat tiedot:
  • Henkilö- ja osoitetiedot. Tarkista, että lisäät hakemukselle sen tutkinnon opiskeluoikeusnumeron, jolle aiot sisällyttää sivuaineen.
  • Opiskelu-oikeus: Kokonaisuuden nimi (“Sivuaine: kauppatieteiden aineopinnot” tai “Sivuaine: yritysjuridiikan aineopinnot”), laajuus 35 op, koodia ei tarvitse täyttää
  • Perustelut: Suoritetaan korkeakoulututkintoa varten
  • Liite: Pepistä tai Atomista tallennettu opintosuoritusote
  • Lisätietoja: Mikäli sivuaineen perusopintosuorituksia on parhaillaan käynnissä, mainitse hakulomakkeen lisätiedoissa, mitkä opintojaksot perusopinnoista puuttuvat ja milloin suoritusmerkinnät ovat odotettavissa.
  • Työnkulku: Vastuuhenkilön käsittely: Osoita hakemus oikealle käsittelijälle: Forsberg Eija

Annamme mielellämme lisätietoa palveluosoitteessa study.business@oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 13.5.2022