Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 56 000 opiskelijalle

Korkeakouluopiskelija saa Kelasta maksumuistutuksen, jos hän suorittaa tutkintoa ja on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 31.1.2023, mutta ei ole maksanut terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun eräpäivä oli 31.1.2023 niillä opiskelijoilla, jotka suorittavat tutkintoa ja ovat ilmoittautuneet kevätlukukaudelle läsnä oleviksi viimeistään 31.1.2023. Maksuvelvollisia opiskelijoita on yhteensä noin 275 000. Heistä suurin osa eli noin 213 000 maksoi maksun eräpäivään mennessä.

Maksu on kuitenkin vielä maksamatta noin 56 000 opiskelijalla. Kela on nyt lähettänyt näille opiskelijoille maksumuistutuksen, johon on lisätty laissa säädetty 5 euron kiinteä viivästymismaksu.

Kaikki terveydenhoitomaksua koskevat kirjeet voi lukea myös OmaKelassa. Opiskelija voi myös halutessaan luopua paperipostista kokonaan, jolloin kirjeet lähetetään jatkossa pelkästään OmaKelaan. Opiskelija saa valintansa mukaan tekstiviestin tai sähköpostin, kun kirje on luettavissa OmaKelassa.

Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut. Muita palvelu- tai käyntimaksuja ei peritä. Vuonna 2023 terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa.

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 1.3.2023