Kela tiedottaa: Korkeakouluopiskelija, suorititko tarpeeksi opintopisteitä?

Korkeakouluopiskelijan on syytä tarkistaa viime lukuvuonna suoritettujen opintopisteiden määrä. Opintotukea voi palauttaa 10.9.2021 asti.

Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Opintotukea saavan korkeakouluopiskelijan täytyy suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä. Tukikuukausi on kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintorahaa, opintotuen asumislisää tai molempia. Edistymisen seuranta ei koske yleistä asumistukea.

Jos opiskelija on nostanut lukuvuonna 2020−2021 opintotukea 9 kuukauden ajan, opintopisteitä pitää olla vähintään 45. Jos opintosuorituksia on vaadittua vähemmän, opiskelija voi palauttaa alkuvuoden tukea viimeistään 10.9.2021. Palautuksen voi tehdä OmaKelassa.

Jos opiskelija on viime lukuvuonna suorittanut alle 20 opintopistettä, Kela lähettää opintojen edistymisen selvityspyynnön, vaikka opiskelija palauttaisi kevään 2021 tuet. Tämä johtuu siitä, että syksyn 2020 tukea ei voi enää palauttaa. Vähintään 20 opintopisteen suoritusvaatimus ei koske opintonsa keväällä aloittaneiden ensimmäistä lukuvuotta, mutta heidänkin on pitänyt suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Jos opintosuorituksia ei ole riittävästi, Kela lähettää selvityspyynnön

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt riittävästi, opiskelijalle lähetetään lokakuun alussa selvityspyyntö. Edistymisen seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8.−31.7.) ja koko opiskeluaikaa. Yksittäisten kuukausien opintoja ei valvota.

Kela huomioi opintojen edistymisen seurannassa kaikki korkeakouluista kertyneet opintosuoritukset ja kaikki käytetyt tukikuukaudet. Jos opiskelija valmistuu tai suorittaa korkeakoulututkinnon seurantaa edeltävän lukuvuoden aikana tai syksyllä ennen kuin seuranta tehdään, hän on edistynyt opinnoissa riittävästi.

Jos opintojen hidastumisen syynä on ollut sairaus tai muu erityinen syy, se voidaan ottaa huomioon edistymisen seurannassa. Jos opintosuorituksia ei ole riittävästi koronaepidemiasta johtuvasta syystä, opiskelijan pitää vastata selvityspyyntöön ja kertoa, miten epidemia on vaikuttanut hänen opintojensa suorittamiseen. Seurannassa harkitaan opintotuen takaisinperintää silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt alle 1 opintopiste tukikuukautta kohden.

Lukuvuonna 2019–2020 opintotukea maksettiin 173 000 korkeakouluopiskelijalle. Syksyllä 2020 tehdyssä edistymisen seurannassa heistä 7 600 sai Kelasta selvityspyynnön opintojen edistymisestä. Selvityspyyntöjen määrä oli edellisiä vuosia huomattavasti pienempi, koska koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kaikilta opiskelijoilta vähennettiin seurannassa 2 kuukautta niistä tukikuukausista, jotka oli käytetty lukuvuonna 2019–2020. Viime lukuvuonna opintotukeen oli siis oikeus vähemmällä opintopistemäärällä. Tämä 2 kuukauden vähennys perustui väliaikaiseen opintotukiasetuksen muutokseen.

Lisätietoja asiakkaille:

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 9–16

Viimeksi päivitetty: 9.9.2021